Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Informace ke zdraví a prevenci

 

jsou dostupné na Národním zdravotnickém informačním portálu nzip.cz 

 

https://nzip.cz/

Zdravý zoubek upozorňuje na prevenci zubního kazu

20. 03. 2023

Světový den ústního zdraví připadá každoročně na 20. březen a je ve znamení osvěty na téma zásad ústní hygieny. V České republice se v rámci tohoto dne konají rozličné akce se zaměřením na orální zdraví.

„Péče o chrup je důležitá a není radno ji podceňovat; nejčastějším onemocněním chrupu je zubní kaz, který se vyskytuje zhruba u tří milionů obyvatel republiky ročně. Proto je třeba začít s prevencí už u dětí v raném věku a šířit ji dál mezi rodiče, prarodiče i budoucí rodiče,“ uvedl Vladimír Richter, krajský radní pro resort zdravotnictví.

Světový den ústního zdraví podporuje Liberecký kraj prostřednictvím projektu Zdravý zoubek. Jde v něm právě o prevenci zubního kazu u dětí v předškolním věku. Koná se v rámci koncepce Zdravotní politika Libereckého kraje – program dlouhodobého zlepšování zdraví obyvatel kraje, který dbá i na zdraví ústní dutiny.

O zdravém chrupu dětí a mládeže rozhoduje účinnost primárně preventivních opatření, kterých se dětem dostává především v rodinách a dále pak v předškolních a stomatologických zařízeních. Účelem projektu Zdravý zoubek je pozitivně ovlivnit zdravý vývoj zubů u dětí v mateřských školách a snížit tak jejich kazivost. Kromě rodičů a pedagogů se na osvětě podílejí i studentky Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Liberec.

Projekt započal v březnu v Mateřské škole KNofLík v Klášterní ulici v Liberci. Školící část potrvá do konce dubna, načež bude mezi dětmi následovat dlouhodobé utužování získaných vědomostí a dovedností.

Neméně významným příspěvkem ke Světovému dni ústního zdraví je rozšíření ordinačních hodin zubní pohotovostní služby v Krajské nemocnici Liberec. O sobotách se provozní doba rozšířila  na odpoledne od 13 do 17 hodin. V neděli a svátek zůstává doba nezměněná – od 8 do13 hodin. K pohotovostním službám lze nalézt více informací na odkazu https://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page830/pohotovostni-sluzby-v-oboru-zubni-lekarstvi.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324