Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Zdravotní politika LK

Zdravotní politika Libereckého kraje

Aktuální Zprávu pracovní skupiny pro zdravotní politiku Libereckého kraje si můžete stáhnout ze stránek KHS Libereckého kraje: Zdravotní politika LK 2006 (__), Zdravotní politika LK 2007 (__), Zdravotní politika LK 2008 (__), Zdravotní politika LK 2009 (__), Zdravotní politika LK 2010 (__), Zdravotní politika LK 2011 (__), Zdravotní politika LK 2012, Zdravotní politika LK 2013, Zdravotní politika LK 2014, Zdravotní politika LK 2015, Zdravotní politika LK 2016, Zdravotní politika LK 2017,
Zdravotní politika LK 2018 - akční plán 2019 -2020 - schváleno Radou LK dne 14. 5. 2019 - usnesením č. 873/19/RK a Zastupitelstvo LK vzalo na vědomí písemnou informaci usnesením č. 245/19/ZK
Vyhodnocení akčního plánu Zdravotní politiky LK za rok 2019 ( dokument v PDF) - byl schválen Radou Libereckého kraje usnesením č. 1544/20/RK a Zastupitelstvem LK usnesením č. 368/20/ZK

Informace k vydání Zprávy o zdraví 2020, k vyhodnocení Akčního plánu za rok 2020 a zpracování aktualizovaného Akčního plánu Zdravotní politiky Libereckého kraje – dlouhodobý program zlepšování zdraví obyvatel Libereckého kraje 2021+: usnesení č. 1173/21/RK a 381/21/ZK -  viz materiál - Důvodová_zpráva_Zdravotní_politika_LK_současná_situace

Zdravotní politika 2022 - akční plán 2023-2025 (dokument v PDF) - byl schválení Radou Libereckého kraje dne 21. 3. 2023, usnesením č. 458/23/RK a Zastupitelstvím LK dne 28. 3. 2023, usnesením č. 117/23/ZK

Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2020 (dokument v PDF)

Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2010

Zpráva o zdraví v Libereckém kraji je ucelený dokument o zdravotním stavu obyvatel Libereckého kraje. Poprvé byla vydána v roce 2001. Od té doby je každoročně aktualizována a 1x za 5 let vychází v podobě reprezentativní publikace. Znalost zdravotního stavu obyvatel kraje je nepochybně výchozím bodem pro koncipování cílů zdravotní politiky, tj. zlepšení a upevnění zdraví obyvatel. Zpráva je dokumentem nejenom zdravotně-politickým, ale je zdrojem informací též pro odbornou i laickou veřejnost, tedy pro každého, kdo se o zdraví a jeho ovlivnění zajímá. Zpráva o zdraví v LK 2010 - dokument (__)

Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2015

Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2015, v pořadí již čtvrtá (2001,2005,2010 a každoroční aktualizace v mezidobí) sumarizuje fakta a popisuje trendy vývoje zdraví obyvatel v LK, a to včetně determinant zdraví. Zpráva o zdraví v LK 2015 - dokument

Aktualizace zprávy o zdraví 2017 - zdravotní stav
Aktualizace zprávy o zdraví 2016 - zdravotní stav

Aktualizace zprávy o zdraví 2014 - zdravotní stav

Aktualizace zprávy o zdraví 2013 - zdravotní stav

Aktualizace zprávy o zdraví 2012 - zdravotní stav (__)

Aktualizace zprávy o zdraví obyvatel LK 2011 (__)

Ocenění Dobrá praxe - za realizaci Zdravotní politiky kraje - program dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatel Libereckého kraje více na nszm.cz/index.shtml (__)

Ocenění Dobrá praxe - razítko LIBERECKÝ KRAJ (__)