Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor zdravotnictví

Zdravotní politika LK

Zdravotní politika Libereckého kraje

Aktuální Zprávu pracovní skupiny pro zdravotní politiku Libereckého kraje si můžete stáhnout ze stránek KHS Libereckého kraje: Zdravotní politika LK 2006 (__), Zdravotní politika LK 2007 (__), Zdravotní politika LK 2008 (__), Zdravotní politika LK 2009 (__), Zdravotní politika LK 2010 (__), Zdravotní politika LK 2011 (__), Zdravotní politika LK 2012, Zdravotní politika LK 2013, Zdravotní politika LK 2014, Zdravotní politika LK 2015, Zdravotní politika LK 2016, Zdravotní politika LK 2017,
Zdravotní politika LK 2018 - akční plán 2019 -2020 - schváleno Radou LK dne 14. 5. 2019 - usnesením č. 873/19/RK a Zastupitelstvo LK vzalo na vědomí písemnou informaci usnesením č. 245/19/ZK
Vyhodnocení akčního plánu Zdravotní politiky LK za rok 2019 ( dokument v PDF) - byl schválen Radou Libereckého kraje usnesením č. 1544/20/RK a Zastupitelstvem LK usnesením č. 368/20/ZK

 

Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2010

Zpráva o zdraví v Libereckém kraji je ucelený dokument o zdravotním stavu obyvatel Libereckého kraje. Poprvé byla vydána v roce 2001. Od té doby je každoročně aktualizována a 1x za 5 let vychází v podobě reprezentativní publikace. Znalost zdravotního stavu obyvatel kraje je nepochybně výchozím bodem pro koncipování cílů zdravotní politiky, tj. zlepšení a upevnění zdraví obyvatel. Zpráva je dokumentem nejenom zdravotně-politickým, ale je zdrojem informací též pro odbornou i laickou veřejnost, tedy pro každého, kdo se o zdraví a jeho ovlivnění zajímá. Zpráva o zdraví v LK 2010 - dokument (__)

Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2015

Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2015, v pořadí již čtvrtá (2001,2005,2010 a každoroční aktualizace v mezidobí) sumarizuje fakta a popisuje trendy vývoje zdraví obyvatel v LK, a to včetně determinant zdraví. Zpráva o zdraví v LK 2015 - dokument

Aktualizace zprávy o zdraví 2017 - zdravotní stav
Aktualizace zprávy o zdraví 2016 - zdravotní stav

Aktualizace zprávy o zdraví 2014 - zdravotní stav

Aktualizace zprávy o zdraví 2013 - zdravotní stav

Aktualizace zprávy o zdraví 2012 - zdravotní stav (__)

Aktualizace zprávy o zdraví obyvatel LK 2011 (__)

Ocenění Dobrá praxe - za realizaci Zdravotní politiky kraje - program dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatel Libereckého kraje více na nszm.cz/index.shtml (__)

Ocenění Dobrá praxe - razítko LIBERECKÝ KRAJ (__)