Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pojďme žít zdravě v Turnově

04. 10. 2017

Pátý ročník akce pod názvem „Pojďme žít zdravě“ opět iniciují ve vzájemné spolupráci odbor zdravotnictví KÚ LK s odborem hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování KÚ LK. Tento ročník se uskuteční v Turnově, který je od roku 2011 zapojen do Národní sítě zdravých měst ČR v rámci projektu WHO „Zdravé město“.

Pod záštitou MUDr. Přemysla Sobotky, náměstka hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, Ing. Radky Loučkové Kotasové, členky rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování a Mgr. Petry Houškové, místostarostky města Turnov budou pořadatelé po celý den nabízet návštěvníkům akce aktivity, které tvoří náplň zdravého životního stylu. Akce obsahově vychází ze základní myšlenky, kterou je podpora zdravého životního stylu. Vybranými aktivitami chce oslovit občany měst na území Libereckého kraje, neformálně s nimi pohovořit o tom, jak mohou o své zdraví pečovat, popřípadě podat informace, konkrétní rady, někdy i vyvrátit mýty a překonaná tvrzení nebo vyslechnout názory a zkušenosti z oblasti péče o zdraví. Podrobný program s časy i místem konání je k dispozici na přiloženém letáku.

Bubeníková Lucie
lucie.bubenikova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226544
Mobil: 739541587

Evropský antibiotický den

Resort zdravotnictví se při příležitosti Evropského antibiotického dne, který připadá na 18. listopad, připojuje k informační kampani Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu. Kampaň je zaměřena na správné užívání antibiotik a zvyšující se antibiotickou rezistenci.

Leták - Evropský antibiotický den

 

Prevence nádorů tlustého střeva - Prevence NTS - leták (__)

Stop zhoubnému onemocnění TS

Prevence Cukrovky - Cukrovka - leták (__)