Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Informace ke zdraví a prevenci

 

jsou dostupné na Národním zdravotnickém informačním portálu nzip.cz 

 

https://nzip.cz/

Už ani kapku. Kraj bojuje proti drogám, podpořil i Suchej únor

30. 01. 2023

Ochutnat střízlivost a vyzkoušet si, jak velkou roli hraje pití alkoholu v jejich životech, si mohou lidé vyzkoušet během tradiční výzvy Suchej únor, jejíž jedenáctý ročník začíná ve středu 1. února. Osvětová kampaň pomáhá veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Důvodem je nadměrná spotřeba alkoholu v České republice. V ní pije rizikově více než milion lidí.

„Alkohol se, bohužel, stává součástí životů ve větší míře, než je žádoucí – obzvláště v této nelehké době, která mu vyloženě nahrává. Nenechme se jím ovládat. Každý den, kdy se lépe staráme o své zdraví, se počítá,“ uvedl Vladmír Richter, radní pro resort zdravotnictví, který nad letošním ročníkem Suchýho února převzal záštitu. 

Konzumace alkoholu je v České republice značně rozšířená. Z výsledů evropských šetření o zdraví vyplývá, že zde více než 62 % mužů konzumuje alkohol minimálně jednou týdně a přes 16 % dokonce denně, což jsou jedny z nejvyšších podílů v rámci Evropské unie. U žen je takto častá konzumace alkoholu méně rozšířená. Minimálně jednou týdně ho v Česku konzumuje přes 27 % a denně pak přes 3 % žen,  což odpovídá evropskému průměru. Liberecký kraj patří k regionům, kde je denní konzumace alkoholu méně rozšířená.

V roce 2014 byl Liberecký kraj regionem s výrazně nejnižším podílem osob s pravidelnou nadměrnou konzumací alkoholu. Alespoň jednou za měsíc se zde opíjelo lehce nad 7 % obyvatel, český průměr byl přitom téměř 15 %. V rámci zemí Evropské unie jsou velké rozdíly. V Česku jsou muži i ženy ve frekvenci opíjení se pod celoevropským průměrem.

Na boj proti drogám vynakládá Liberecký kraj dlouhodobě vyšší a vyšší sumy peněz. Při schvalování rozpočtu kraje na rok 2021 se podařilo prosadit navýšení částky u protidrogových služeb o tři sta tisíc korun na celkových 4,7 milionu. Loni to bylo již 5 milionů korun a letos milionů šest. V roce 2024 to bude o půl milionu víc a od roku 2025 vzroste objem financí vždy o jeden milion korun. Za pět let, tedy v roce 2027 bude kraj vynakládat na protidrogovou politiku 8 milionů korun.

O letošních šest milionů korun se podělí čtyři nestátní neziskové organizace: Advaita, Most k naději, Maják a Laxus. Z výše zmíněné částky putuje 5.326.000 korun na financování protidrogových sociálních služeb pro letošní rok. Advaita získá 2.630.000 korun, Most k naději 2.300.000 a Laxus 396.000 korun. Dotace se využijí například k zajištění provozu kontaktních center, terapeutické komunity, služeb následné péče či na zajištění terénních programů.

Částkou pět milionů ročně podporuje kraj také provoz protialkoholní záchytné stanice. Příčin, proč stále intenzivněji podporovat boj s drogami, je více. Uživatelů drog přibylo za dob pandemie covidu a v současné době situaci nepřispívají ani energetická krize a ozbrojený konflikt na Ukrajině.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419