Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Informace ke zdraví a prevenci

 

jsou dostupné na Národním zdravotnickém informačním portálu nzip.cz 

 

https://nzip.cz/

Liberecký kraj vzdělává v oblasti psychohygieny žáků středních škol

20. 03. 2023

V prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje se 7. února 2023 uskutečnil celodenní seminář pro výchovné poradce středních škol a školní psychology pod názvem Redukce psychosomatických obtíží u žáků středních škol.

„Jsem velmi rád, že se v současné době věnuje větší pozornost psychickému zdraví mladých lidí. Často se mezi nimi vyskytují příznaky úzkostí a depresí, což může končit velmi špatně. Studium jako takové na žáky vyvíjí tlak, což zkomplikovala ještě kovidová pandemie a s tím spojená distanční výuka. Doufám, že i tímto seminářem přispějeme k edukaci pedagogů v této problematice a tím pomůžeme žákům středních škol v oblasti psychického zdraví,“ uvedl radní pro resort zdravotnictví Vladimír Richter.  

Seminář zaměřený na psychohygienu u žáků středních škol organizoval odbor zdravotnictví ve spolupráci s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu jako projekt v rámci Zdravotní politiky Libereckého kraje – programu dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatel kraje. Jednou z oblastí, na kterou cílí Zdravotní politika Libereckého kraje, a která je podobnými projekty podporována, je Podpora zdraví během celého života – Zdravý start do života, zdraví mladých. Odborným garantem tohoto cíle je praktická lékařka pro děti a dorost Pavla Hromádková. Seminář reagoval na narůstající problematiku psychosomatických potíží žáků základních a středních škol jako následek, mimo jiné, distanční výuky v době covidových restrikcí.

Tato problematika byla vyhodnocena jako alarmující a hodná zřetele za strany Libereckého kraje. Proto se rozhodl spolupracovat s psycholožkou Markétou Švamberk Šauerovou, která má bohaté zkušenosti a profesně se věnuje pedagogicko-psychologické diagnostice, poradenství, koučinku a využití prožitku v edukačních a terapeutických postupech.

Anna Vašková
odborný zaměstnanec
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516