Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Výsledky výběrových řízení

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ SE KONAJÍ KAŽDOU DRUHOU STŘEDU V MĚSÍCI OD 13.00 hodin (dle aktuálního programu)

VÝSLEDKY VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ JSOU PRŮBĚŽNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY NA ÚŘEDNÍ DESCE LK a současně jsou zveřejňovány také v přehledu vyhlášených výběrových řízení

§ 52 odst. 1) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů: "Vyhlašovatel je povinen zveřejnit výsledek výběrového řízení včetně počtu získaných hlasů podle § 49 odst. 2."

§ 52 odst. 2) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů: "Zdravotní pojišťovna přihlíží k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno. "

Dle § 52 odst. 3 zákona o veřejném pojištění nebylo-li uzavření smlouvy s uchazečem ve výběrovém řízení doporučeno, může tento uchazeč podat návrh na vyhlášení nového výběrového řízení ve stejném oboru a území znovu až po uplynutí 3 měsíců ode dne zveřejnění výsledku tohoto výběrového řízení.

Dle § 52 odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění bylo-li uzavření smlouvy s uchazečem ve výběrovém řízení doporučeno, může tento uchazeč znovu podat návrh na vyhlášení výběrového řízení nebo podat přihlášku do již vyhlášeného výběrového řízení pro daný obor, území a zdravotní pojišťovnu, pro kterou bylo uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb doporučeno, až po uplynutí 3 měsíců ode dne zveřejnění výsledku tohoto výběrového řízení.

 

VLožila KG

Další postup po výběrovém řízení s doporučujícím výsledkem 

Postup před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - VZP ČR