Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Přihlášky do výběrových řízení

Formuláře přihlášky do VŘ ke stažení

Přílohy dokládající skutečnosti podle § 51 zákona č. 48/1997 Sb:

K přihlášce připojí uchazeč "podnikatelský záměr" na zajišťování hrazených služeb v oboru (oborech) zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení.

Struktura záměru:  

 • zajištění věcného a technického vybavení,

 • zajištění personálního zabezpečení podle platných předpisů (včetně kopií dokladů o odborné způsobilosti)

 • ordinační doba

 • výši požadovaného úvazku

 • praxe uchazeče v příslušném oboru,
 • počet stížností na poskytování zdravotních služeb podaných v posledních 3 letech, z toho počet oprávněných stížností,
 • disciplinární opatření uložena v posledních 3 letech - podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů
 • a dále v případě, že uchazeči (poskytovateli zdravotních služeb) bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb jiným správním orgánem, než-li Krajským úřadem Libereckého kraje, kopie rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Členové komise dle zákona o veřejném zdravotním pojištění přihlížejí zejména:

 • K síti zdravotní pojišťovny v daném oboru a území.

 • K dobré pověsti uchazeče.

 • K praxi uchazeče v příslušném oboru.

 • K disciplinárním opatřením uloženým podle zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.

 • K etickému přístupu k pacientům.

 • Ke stížnostem na poskytování zdravotních služeb.

Dále členové komise posuzují záměr uchazeče na zajišťování hrazených služeb v oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení, a jeho možnostem splnit předpoklady pro zajištění hrazených služeb ve lhůtě stanovené ve vyhlášeném výběrovém řízení.

PŘIHLÁŠKY DO VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ LZE PODÁVAT
a) osobně - podatelna Krajského úřadu Libereckého kraje
b) písemně - obálku označit "Výběrové řízení - zdravotnictví" na adresu:
Krajský úřad Libereckého kraje
odbor zdravotnictví
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2 
c) elektronicky - zaručený elektronický podpis (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů): podatelna@kraj-lbc.cz 

Formuláře - přihlášky do výběrového řízení naleznete: zde (__)

Bližší informace podá:
Mgr. Kateřina Gerö - tel. 485 226 375, email: katerina.gero@kraj-lbc.cz 

-kg-