Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Ztráty razítek, receptů, databáze pacientů a falzifikáty receptů

Jak postupovat při ztrátách razítek a receptů

Pro poskytovatele zdravotních služeb (lékaře):
Pokud dojde ke zcizení (ztrátě) razítka poskytovatele zdravotních služeb (lékaře), popř. tiskopisů receptů, je nutné ztrátu písemně oznámit Policii ČR. Do oznámení je vhodné přiložit otisk zcizeného razítka, popřípadně označit sérii zcizených receptů.

Pro lékárny:

Dle § 83 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů v případě pochybností o věrohodnosti lékařského předpisu nesmí být léčivý přípravek vydán, a nelze-li tyto pochybnosti odstranit ani po ověření u předepisujícího lékaře, musí být takový případ bez zbytečného odkladu oznámen Policii České republiky. Léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, může být vydán i jiné osobě, než které je léčivý přípravek předepsán. Pokud však má farmaceut pochybnost, že osoba, které léčivý přípravek vydává, není schopna zaručit správné používání léčivého přípravku nebo jej může zneužít, léčivý přípravek nevydá. Léčivý přípravek, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, nevydá farmaceut nebo farmaceutický asistent také v případě podezření ze zneužití tohoto léčivého přípravku.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví

Oznámení o zcizení (ztrátě) razítka nebo tiskopisů receptů nebo o zachycení falešného receptu zašlete v kopii též Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru zdravotnictví. Krajský úřad zajistí předání informace všem lékárnám v Libereckém kraji, čímž se omezí riziko zneužití výběru léčiva na tyto recepty; současně oznámí tuto skutečnost správním orgánům příslušným k projednání přestupku.