Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor zdravotnictví

Lékařská pohotovostní služba (LPS) - dětská, dospělá

Organizace lékařské pohotovostní služby v Libereckém kraji

 Na území Libereckého kraje garantuje LPS Liberecký kraj prostřednictvím ambulancí LPS poskytovatelů lůžkové péče (nemocnice).

Lékařskou pohotovostní službu personálně zajišťují pro vymezené spádové oblasti Libereckého kraje lékaři nemocnice a poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost.

Přehled poskytovatelů lékařských pohotovostních služeb

Požadovaná minimální provozní doba LPS pro dospělé je od 1. 3. 2019 stanovena:

PONDĚLÍ - ČTVRTEK 2 hodiny v rozmezí doby od 17.00 do 21.00 hodin
PÁTEK 17.00 - 21.00 h
SOBOTA, NEDĚLE, STÁTNÍ SVÁTKY   9.00 - 18.00 h

 Požadovaná minimální provozní doba LPS pro děti je:

PRACOVNÍ DNY 17.00 - 21.00 h
SOBOTA, NEDĚLE, STÁTNÍ SVÁTKY   9.00 - 20.00 h

 

Lékařská pohotovostní služba v Libereckém kraji je zajištěna pouze v ambulancích bez  návštěvní služby (t.j. bez poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta).

 

 1.      Základní informace k lékařské pohotovostní službě

 Lékařská pohotovostní služba (dále jen LPS) je ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech:

  •          náhlé změny zdravotního stavu nebo
  •          zhoršení průběhu onemocnění,

ke kterému došlo mimo pravidelnou ordinační dobu poskytovatele.

Lékařská pohotovostní služba v žádném případě není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.

Lékařská pohotovostní služba dále není určena pro poskytování péče při stavech, které:

  •          bezprostředně ohrožují život postiženého,
  •         mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti,
  •          způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny,
  •          působí náhlé utrpení a náhlou bolest,
  •         působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí.

PRO TYTO PŘÍPADY SLOUŽÍ TÍSŇOVÁ LINKA 155.

Nepřetržitý kvalifikovaný bezodkladný příjem volání na národní číslo tísňového volání 155 zajišťuje pro Liberecký kraj Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace - /

V případě nutnosti však zdravotníci, zajišťující LPS, poskytnou odbornou přednemocniční péči v rozsahu, který vyžaduje stav postiženého a zabezpečí současně jeho předání k zajištění další neodkladné péče. Zpravidla půjde o předání zdravotnické záchranné službě, která běžně zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči na místě vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění, případně přímo, návazně na organizační podmínky, příslušnému oddělení nemocnice.

 Lékařská pohotovostní služba je poskytována:

  • v ordinacích pro dospělé,
  • v ordinacích pro děti.