Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor zdravotnictví

Rok 2013

V rámci resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu byl zřízen dotační program č. 3 – Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Administraci programu zajišťují, v souladu se Statutem dotačního fondu, dva věcně příslušné odvětvové odbory – odbor zdravotnictví a odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

 

Základní údaje a podmínky programu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU

Název programu

Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu

Správce programu

odbor zdravotnictví

Počet podprogramů v rámci programu

10

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Cíl/účel programu

Kvalitní a zdravé lidské zdroje

Předmět podpory

Podpora projektů zaměřených na:

-    ozdravné a rekondiční pobyty pro zdravotně/tělesně postižené,

-    infekční, neinfekční a jiné tělesné a duševní chronické onemocnění, dále na orální zdraví, zdravý start
do života, zdravé stárnutí, vytváření zdravého
a bezpečného životního prostředí a zdravý životní styl, zdravotní výchovu občanů a na úrazy, násilí, otravy,

-   spolufinancování indikované zdravotní kompenzační pomůcky,

-        rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních aktivit v Libereckém kraji,

-        pravidelnou činnost sportovních a tělovýchovných organizací,

-        sport handicapovaných,

-        vzdělávání ve sportu,

-        sportovní akce,

-        školní sport a tělovýchovu,

-        sportovní reprezentaci kraje.

Forma podpory

Účelová dotace

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

Hodnotící orgán kraje

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

Schvalující orgán kraje

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

Kontaktní osoba

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

Další informace

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

 

Z hlediska věcného zaměření poskytování finanční podpory má Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy
a sportu v současné době 10 podprogramů, přičemž odbor zdravotnictví je administrátorem:

Podprogram 3.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany (__)

Podprogram 3.2 – Podpora preventivních a léčebných projektů  (__)

Podprogram 3.3 - Podpora osob se zdravotním postižením

 

a odbor odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu je administrátorem:

Podprogram 3.4 - Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení  (__)

Podprogram 3.5 - Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací  (__)

Podprogram 3.6 - Sport handicapovaných  (__)

Podprogram 3.7 - Vzdělávání ve sportu  (__)

Podprogram 3.8 - Sportovní akce  (__)

Podprogram 3.9 - Školní sport a tělovýchova (__)

Podprogram 3.10 - Sportovní reprezentace kraje  (__)

Zastupitelstvo LK svým usnesením č.91/13/ZK ze dne 26.3.2013 schválilo podmínky Programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, podprogramů 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7., 3.8, 3.9 a 3.10 a výzvy k předkládání žádostí o dotace do podprogramů 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7., 3.8, 3.9. Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí
o poskytnutí dotace do podprogramu č. 3.10 bude předložen orgánům kraje ke schválení v pozdějším termínu. Více informací naleznete u jednotlivých podprogramů.