Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Likvidace nepoužitelných léčiv

Metodický postup k provedení novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

S účinností od 1. 12. 2019 došlo k novelizaci zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. Na základě této skutečnosti Ministerstvo financí ČR vydalo metodický postup č. j. MF-29144/2019/1201-3 k provedení výše uvedeného zákona.

V novele došlo k úpravě vybraných ustanovení § 88 odst. 3 a § 89 odst. 2 zákona o určení osoby krajským úřadem k bezúplatnému přebírání nepoužitelných léčiv a odstraňování léčiv.

 Krajský úřad Libereckého kraje informuje, že osobami určenými k bezúplatnému přebírání nepoužitelných léčiv podle § 89 odst. 2 zákona o léčivech jsou osoby uvedené v „Seznamu osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva“, zveřejněném ministerstvem zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR č. 8/2019 a na webových stránkách ministerstva zdravotnictví  https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-osob-opravnenych-odstranovat-nepouzitelna-leciva_10967_1955_3.html (nutné je sledovat aktualizaci uvedeného seznamu oprávněných osob).
Lékárny v Libereckém kraji mohou tedy nepoužitelná léčiva předat kterékoli z těchto osob, avšak při výběru doporučujeme zohlednit i náklady vznikající s odevzdáním nepoužitelných léčiv oprávněné osobě (transport), které bude stát prostřednictvím krajského úřadu této osobě hradit.
V případě, že budou nepoužitelná léčiva odevzdána jiné osobě, než osobě určené Krajským úřadem Libereckého kraje, ponese náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním sama lékárna.
Náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním bude Krajský úřad Libereckého kraje proplácet osobám uvedeným v § 88 odst. 3 zákona, kterým byl orgánem kraje udělen souhlas s odstraňováním nepoužitelných léčiv, a to bez ohledu na to, od kterých lékáren na území ČR  tato osoba nepoužitelná léčiva převzala.
V Libereckém kraji působí pouze jedna oprávněná osoba, která likviduje nepoužitelná léčiva na území kraje:  

SPL Jablonec nad Nisou, s. r o.
Belgická 4613/1a 
466 05 Jablonec nad Nisou
IČO: 250 24 922
 

a pouze této osobě budou prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje propláceny vzniklé náklady.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Ivana Míčková - tel. 485 226 547
kancelář 1522
e-mail: ivana.mickova@kraj-lbc.cz
ekonomické oddělení odboru zdravotnictví