Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Formuláře žádostí

Žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, změny oprávnění, přerušení či odejmutí oprávnění je možné podat:

  • osobně - na podatelně krajského úřadu ve vestibulu sídla Libereckého kraje
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

Krajský úřad Libereckého kraje

odbor zdravotnictví

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2 

  • elektronicky - zaručený elektronický podpis (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů):
  • datovou schránkou
    • ID: c5kbvkwFormuláře žádostí naleznete  zde