Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Rychlé zprávy
Odbor zdravotnictví

MUDr. Lubomír Oujezský - zubní lékařství - Jablonec nad Nisou

Krajský úřad Libereckého kraje jako správní orgán věcně a místně příslušný k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb v Libereckém kraji v souladu s § 57 odst. 1) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, oznamuje, že:

 1. Ke dni 31. 5. 2016 ukončil, MUDr. Lubomír Oujezský poskytování zdravotních služeb v oboru zubní lékařství. Místo poskytování: Riegrova 10, 466 01 Kablonec nad Nisou.
 2. Zdravotnická dokumentace byla dne 31. května 2016 předána na odbor zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje a je zabezpečena tak, aby byla chráněna před nahlížením nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami nebo ztrátou, na dobu, než si pacient zvolí nového poskytovatele zdravotních služeb.
 3. Zdravotnická dokumentace bude předána na základě písemné žádosti pacienta nebo zvoleného poskytovatele. Poskytovatel zvolený pacientem ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě.
 4. Součástí žádosti o předání zdravotnické dokumentace je:
  1. Jméno, popřípadě jména, příjmení pacienta
  2. Rodné číslo, je-li přiděleno, nebo datum narození
  3. Adresa místa trvalého pobytu pacienta nebo místo hlášeného pobytu na území ČR, popřípadě adresa bydliště mimo území ČR, je-li pacientem cizinec
  4. Identifikační údaje zvoleného poskytovatele.
  5. Doporučujeme uvést do žádosti, o jakou zdravotnickou dokumentaci se jedná (jméno nebo název bývalého poskytovatele) a telefonní kontakt pacienta.
 5. Adresa pro doručení žádosti o předání zdravotnické dokumentace je: 

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor zdravotnictví

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2


Žádosti o předání zdravotnické dokumentace je možné zasílat též elektronicky (opatřené zaručeným elektronickým podpisem) na e-mail:

zdravotnictvi@kraj-lbc.cz nebo spravnioz@kraj-lbc.cz

Kontaktní osoba:

Růžena Krupičková, tel. 485 226 546

Odborný referent správního oddělení odboru zdravotnictví

Formulář žádosti o předání zdravotnické dokumentace naleznete zde