Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

NÁRODNÍ REGISTR ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Národní registr zdravotnických pracovníků (dále jen „NR-ZP“) byl zřízen 19. 9. 2017 podle přechodných ustanovení zákona 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Dle ustanovení zákona o zdravotních službách (§ 77 a § 76) registr obsahuje údaje o zdravotnických pracovnících, včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k výkonu zdravotnického povolání získaly mimo území České republiky.

Dne 24. 4. 2019 nabyla účinnost novela zákona č. 372/2011 Sb., která mimo jiné rozšiřuje seznam povinných položek Národního registru zdravotnických pracovníků. Níže je uveden dopad na jednotlivé instituce, které dle zákonné povinnosti předávají údaje do Národního registru zdravotnických pracovníků:

 • Vzdělavatelé (např. vysoké, střední a vyšší odborné školy a akreditovaná zařízení)
  Bez dopadu, není potřeba hlásit žádné nové položky.
 • Poskytovatelé zdravotních služeb (PZS)
  Nově dojde k povinnému hlášení následujících položek:
  - druh pracovněprávního vztahu,
  - týdenní pracovní doba.
  Předpoklad počátku povinného hlášení těchto údajů ze strany PZS je říjen – listopad 2019. V souvislosti s hlášením těchto nových povinných položek budou poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče řádně informováni (alespoň 2 měsíce před počátkem hlášení) o nové podobě datového rozhraní.
 • Komory
  Nově bude mimo údaje o vyloučení pracovníka z komory také hlášen údaj o členství pracovníka v komoře.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká správa sociálního zabezpečení
  Obě instituce získají přístup k veškerým údajům Národního registru zdravotnických pracovníků.

Metodiky k registraci na odkazu Dokumentů:

https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-registr-zdravotnickych-pracovniku#dokumenty

V případě problému kontaktujte:

helpdesk.registry@uzis.cz; helpdesk@uzis.cz

Zadejte text