Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Metodické materiály pro poskytovatele zdravotních služeb - editace kontaktů a ordinační doby

Pro záznamy zveřejnitelných kontaků na poskytovatele zdravotních služeb/jejich ordinace a ordinační dobu jejich zdravotnických zařízení do NRPZS vytvořil ÚZIS metodické příručky, které jsou k dispozici v plné i zkrácené verzi. 

 • plná verze: 

https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-registr-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb#dokumenty

 • zkrácená verze: 

https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=home--metodicke-dokumenty

Zaznamenané kontakty jsou následující den po editaci přístupné veřejnosti na Veřejném portálu NRPZS. 

 

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) 

NRPZS je součástí Národního zdravotnického informačního systému a byl Ministerstvem zdravotnictví ČR zřízen podle §§ 74 a 75 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších zákonů. Správou registru je pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

NRPZS obsahuje údaje o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách (osoby usazené nebo se sídlem v jiném stáže Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, které jsou oprávněny poskytovat zdravotní služby).

Do NRPZS předává údaje: 

 1. příslušný správní orgán 
 2. krajský úřad, jemuž bylo oznámeno poskytování zdravotních služeb podle § 11 odst. 8 (poskytovatelé sociálních služeb) nebo podle § 20 odst. 2 (poskytování zdravotních služeb osobami usazenými nebo se sídlem v jiném členském státě)
 3. poskytovatel - kontaktní údaje (telefon, popř. fax, adresa elektronické pošty, adresa internetových stránek a identifikátor datové schránky); dále: 
 • provozní a ordinační dobu,

 • seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, 

 • údaj o získání potvrzení o splnění podmínek hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách, 

 • počet lůžek podle formy a oboru zdravotní péče, popřípadě druhu zdravotní péče 

 • přepočtený počet zdravotnických pracovníků v členění podle odborné způsobilosti, specializované způsopilosti a zvláštní odborné způsobilosti, 

 •  zdravotnické prostředky, které jsou přístrojem, používané poskytovatelem při poskytování zdravotních služeb a jsou významné pro dostupnost zdravotních slžueb, včetně adresy zdravotnického zařízení, ve kterém jsou umístěny; seznam skupin takových zdravotnických prostředků a rozsah údajů o nich předávaných do NRPZS stanoví prováděcí právní předpis.

​​Dále předává do NRPZS údaje: 

 1. poskytovatel sociálních služeb 
 2. příslušný správní orgán, krajský úřad a poskytovatelé předávají do NRPZS též každou změnu údajů. 

Zadejte text

Zadejte text