Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor zdravotnictví

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Veřejná část Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je dostupná ZDE 

NRPZS je součástí Národního zdravotnického informačního systému a byl Ministerstvem zdravotnictví ČR zřízen podle §§ 74 a 75 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších zákonů. Správou registru je pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

NRPZS obsahuje údaje o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách (osoby usazené nebo se sídlem v jiném stáže Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, které jsou oprávněny poskytovat zdravotní služby).

Do NRPZS předává údaje: 
 1. příslušný správní orgán 

 2. krajský úřad, jemuž bylo oznámeno poskytování zdravotních služeb podle § 11 odst. 8 (poskytovatelé sociálních služeb) nebo podle § 20 odst. 2 (poskytování zdravotních služeb osobami usazenými nebo se sídlem v jiném členském státě)

 3. poskytovatel - kontaktní údaje (telefon, popř. fax, adresa elektronické pošty, adresa internetových stránek a identifikátor datové schránky); dále:  

  1. provozní a ordinační dobu,

  2. seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, 

  3. údaj o získání potvrzení o splnění podmínek hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách, 

  4. počet lůžek podle formy a oboru zdravotní péče, popřípadě druhu zdravotní péče 

  5. přepočtený počet zdravotnických pracovníků v členění podle odborné způsobilosti, specializované způsopilosti a zvláštní odborné způsobilosti, 

  6.  zdravotnické prostředky, které jsou přístrojem, používané poskytovatelem při poskytování zdravotních služeb a jsou významné pro dostupnost zdravotních slžueb, včetně adresy zdravotnického zařízení, ve kterém jsou umístěny; seznam skupin takových zdravotnických prostředků a rozsah údajů o nich předávaných do NRPZS stanoví prováděcí právní předpis.

 4. poskytovatel sociálních služeb 
 5. příslušný správní orgán, krajský úřad a poskytovatelé předávají do NRPZS též každou změnu údajů. 
 

Oznámení o změnách v resortním statistickém zjišťování za rok 2014 a zpřístupnění nového Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb

Koncem roku 2014 rozeslal ÚZIS informaci poskytovatelům zdravotních služeb týkající se provozu Národního zdravotnického informačního systému a resortního sběru dat za rok 2014.

Nově byl zprovozněn Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS). Poskytovatelé zdravotních služeb mají povinnost do NRPZS předávat údaje. Tato povinnost vyplývá z ust. § 75 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Zpřístupnění Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je možné na základě registrace poskytovatele v NRPZS. Postup registrace do Registrů resortu zdravotnictví (eREG) je k dispozici na stránkách ÚZIS:

Přihlašovací stránka do NRPZS.