Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Rychlé zprávy
Odbor zdravotnictví

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Veřejná část Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je dostupná ZDE 

NRPZS je součástí Národního zdravotnického informačního systému a byl Ministerstvem zdravotnictví ČR zřízen podle §§ 74 a 75 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších zákonů. Správou registru je pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

NRPZS obsahuje údaje o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách (osoby usazené nebo se sídlem v jiném stáže Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, které jsou oprávněny poskytovat zdravotní služby).

Do NRPZS předává údaje: 
 1. příslušný správní orgán 

 2. krajský úřad, jemuž bylo oznámeno poskytování zdravotních služeb podle § 11 odst. 8 (poskytovatelé sociálních služeb) nebo podle § 20 odst. 2 (poskytování zdravotních služeb osobami usazenými nebo se sídlem v jiném členském státě)

 3. poskytovatel - kontaktní údaje (telefon, popř. fax, adresa elektronické pošty, adresa internetových stránek a identifikátor datové schránky); dále:  

  1. provozní a ordinační dobu,

  2. seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, 

  3. údaj o získání potvrzení o splnění podmínek hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách, 

  4. počet lůžek podle formy a oboru zdravotní péče, popřípadě druhu zdravotní péče 

  5. přepočtený počet zdravotnických pracovníků v členění podle odborné způsobilosti, specializované způsopilosti a zvláštní odborné způsobilosti, 

  6.  zdravotnické prostředky, které jsou přístrojem, používané poskytovatelem při poskytování zdravotních služeb a jsou významné pro dostupnost zdravotních slžueb, včetně adresy zdravotnického zařízení, ve kterém jsou umístěny; seznam skupin takových zdravotnických prostředků a rozsah údajů o nich předávaných do NRPZS stanoví prováděcí právní předpis.

 4. poskytovatel sociálních služeb 
 5. příslušný správní orgán, krajský úřad a poskytovatelé předávají do NRPZS též každou změnu údajů. 
 

Oznámení o změnách v resortním statistickém zjišťování za rok 2014 a zpřístupnění nového Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb

Koncem roku 2014 rozeslal ÚZIS informaci poskytovatelům zdravotních služeb týkající se provozu Národního zdravotnického informačního systému a resortního sběru dat za rok 2014.

Nově byl zprovozněn Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS). Poskytovatelé zdravotních služeb mají povinnost do NRPZS předávat údaje. Tato povinnost vyplývá z ust. § 75 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Zpřístupnění Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je možné na základě registrace poskytovatele v NRPZS. Postup registrace do Registrů resortu zdravotnictví (eREG) je k dispozici na stránkách ÚZIS:

Přihlašovací stránka do NRPZS.