Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajští zdravotníci získají vybavení k elektronickému předávání zdravotnické dokumentace. Pomůže jim k tomu projekt eHealth

03. 05. 2023

eHealth – Interoperabilita Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Tak zní název projektu, jehož cílem je elektronické předávání zdravotnické dokumentace do zdravotnických zařízení Libereckého kraje i těch v sousedních regionech. Kraj nyní předkládá projektovou žádost.

Cílem projektu je zlepšení kvality poskytované péče četnějším využíváním informačních technologií. Elektronizace se dočká například zdravotnická dokumentace a usnadní se její výměna v rámci zdravotnických systémů. Zkrátka už nebude potřeba tolik fyzického papíru,“ uvedl Vladimír Richter, člen rady kraje pro resort zdravotnictví.

„Žádost na projekt eHealth – Interoperabilita ZZS Libereckého kraje předkládáme do 78. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 – eHEALTH. Celkové předpokládané výdaje jsou 38.005.570 korun. Součástí projektu budou i další výdaje na servisní služby v rámci udržitelnosti, které budou předmětem výběrového řízení na dodávky ICT. Jedná se o 40.086.895,00 korun,“ dodal Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Rozložení závazku spolufinancování Libereckého kraje v letech (v korunách):

Rok

Celkové výdaje projektu

 

Spolufinancování

Nezpůsobilé výdaje

 

LK 15 %

 

EU 85 %

2024

28.005.570,00

14.005.570,00

2.100.000,00

11.900.000,00

2025

10.000.000,00

8.000.000,00

 

300.000,00

 

1.700.000,00

Celkem

38.005.570,00

22.005.570,00

 

2.400.000,00

 

13.600.000,00

udržitelnost

 

 

 

 

2026

 

8.017.379,00

 

 

2027

 

8.017.379,00

 

 

2028

 

8.017.379,00

 

 

2029

 

8.017.379,00

 

 

2030

 

8.017.379,00

 

 

Celkem

 

40.086.895,00

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419