Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj chce vybudovat ve spolupráci s městem novou výjezdovou základnu záchranářů v Semilech

20. 09. 2023

Nová výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) by měla vyrůst v ulici Družstevní v Semilech. Se současnými prostory základny při semilské nemocnici totiž nepočítá nový projekt Centra rehabilitační péče a tamní záchranáři musí do dvou let objekt opustit kvůli stavebním pracím. Liberecký kraj tak hledá ve spolupráci s městem prostory nové. Na základě navrženého memoranda, které se Semily podepíše, převezme kraj v ulici Družstevní vybrané pozemky, aby mohla výstavba základny začít.

„Jsem rád, že město Semily přistupuje k záležitosti aktivně a je ochotné nám pozemky bezúplatně převést. Díky tomu pak můžeme celý projekt výstavby základny pro záchranáře v Semilech urychlit,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Několikaletým záměrem MMN, a.s. je postupná transformace nemocnice v Semilech na poskytování zdravotních služeb zejména v oblasti časné a následné rehabilitace zaměřené na pacienty s neurologickými deficity. Jejím cílem je proto vybudovat Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily. V tomto projektu není počítáno s prostorem pro výjezdovou základnu ZZS LK a záchranáři se budou muset do dvou let přesunout na jiné místo. My jim v tom samozřejmě pomůžeme, aby nebyla ohrožena zdravotní péče v regionu. Vytipovali jsme proto pozemky v Družstevní ulici v Semilech a zavážeme se je převzít, abychom tam novou základnu pro zdravotníky postavili,“ dodal Vladimír Richter, člen rady kraje pro resort zdravotnictví.

Město se na základě podepsaného memoranda zaváže na Liberecký kraj převést pozemky (par. č. 1092, 1097/1, 1103/2, 1111/1, 1113, 1114/1, 1114/6, 1114/10 a 1114/11) nacházející se na katastrálním území Semily. „Mělo by dojít k jejich bezplatnému darování, jelikož se jedná o veřejný zájem v oblasti poskytování zdravotnické záchranné péče,“ vysvětlil Richter.

Odhadovaná plocha pozemku je zhruba 2300 m2. Ta však zahrnuje také tři objekty (parc. č. 1114/3, 1114/4, 1114/5), na kterých stojí garáže v soukromém vlastnictví. Tyto pozemky nejsou v majetku města Semily, ale pro výstavbu jsou nezbytné. Budeme je proto muset s nejvyšší pravděpodobností vykoupit,“ uzavřel Richter.

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419