Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem

RECEPTY A ŽÁDANKY S MODRÝM PRUHEM

 

Od 1. ledna 2022 nabyl účinnosti zákon č. 366/2021 Sb., kterým se mění: 

 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní změny: 

 • Předepisování léčivých přípravků s obsahem návykových látek z přílohy č. 1 nebo č. 5 nařízení vlády o seznamech návykových látek (léčivé přípravky s obsahem "vysoce návykové látky") je nově v zákoně o návykových látkách
 • povinnost předepisovat elektronické recepty také pro léčivé přípravky s obsahem "vysoce návykové látky"
 • změna se týká eReceptů na konopí pro léčebné použití - takové recepty musí předepisující lékař označit příznakem "vysoce návyková látka"
 • Listinné recepty s modrým pruhem je možné od 1. 1. 2022 použít POUZE v případech stanovených v § 81 písm. f) zákona o léčivech: 
  1. veterinární lékař při poskytování veterinární péče;
  2. klinické studie;
  3. poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta;
  4. prokazatelné technické důvody. 

Výrobu a distribuci tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem zabezpečují obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

U žádanek s modrým pruhem žádná změna nenastala.