Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem

RECEPTY A ŽÁDANKY S MODRÝM PRUHEM

 

Od 1. ledna 2022 nabyl účinnosti zákon č. 366/2021 Sb., kterým se mění: 

 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní změny: 

 • Předepisování léčivých přípravků s obsahem návykových látek z přílohy č. 1 nebo č. 5 nařízení vlády o seznamech návykových látek (léčivé přípravky s obsahem "vysoce návykové látky") je nově v zákoně o návykových látkách
 • povinnost předepisovat elektronické recepty také pro léčivé přípravky s obsahem "vysoce návykové látky"
 • změna se týká eReceptů na konopí pro léčebné použití - takové recepty musí předepisující lékař označit příznakem "vysoce návyková látka"
 • Listinné recepty s modrým pruhem je možné od 1. 1. 2022 použít POUZE v případech stanovených v § 81f zákona o léčivech: 
  1. veterinární lékař při poskytování veterinární péče;
  2. klinické studie;
  3. činnosti v rámci zdravotnické záchranné služby poskytované podle zákona o zdravotnické záchranné službě,
  4. poskytování odborné první pomoci, nebo
  5. poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta;
  6. kdy z prokazatelných technických důvodů není možné vystavit lékařský recept v elektronické podobě a zdravotní stav pacienta předepsání léčivého přípravku vyžaduje; technickým důvodem je zejména: 
   1. dodávky elektrické energie, 
   2. služeb provozovatele internetového připojení, 
   3. informačního systému předepisujícího lékaře, pro který není možné vystavit elektronický recept, nebo 
   4. služeb webového rozhraní centrálního úložiště, pro který není možné vystavit elektronický recept. 

Předepisující lékař v případě vystavení receptu v listinné podobě na receptu vždy uvede důvod, pro který byl takový recept vystaven v listinné podobě. 

Výrobu a distribuci tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem zabezpečují obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

U žádanek s modrým pruhem žádná změna nenastala.