Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Pracovnělékařské služby

Informace k poskytování pracovnělékařských služeb (PLS) - dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících zákonů

Od 1. 11. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (novelizován zákonem č. 202/2017 Sb.)

DŮLEŽITÉ ZMĚNY:

PRO REGISTRUJÍCÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

 • STANOVENÍ LHŮTY pro vyhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace pro účely posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti

  • do 10 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti o výpis

 • Výpis ze zdravotnické dokumentace lze nahradit "POTVRZENÍM O NEZMĚNĚNÉM STAVU" - v případech, kdy:

  • o výpis žádá stejný poskytovatel, který dříve vydal lékařský posudek

  • nedošlo u posuzované osoby od dříve vydaného výpisu ke změně zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti

 • STANOVENÍ LHŮT pro vydání lékařského posudku

  • do 10 pracovních dnů

  • do 45 pracovních dnů - u posouzení nemoci z povolání a u posouzení důvodů dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti

 • MOŽNOST VZDÁT SE PRÁVA NA PŘEZKOUMÁNÍ LÉKAŘSKÉHO POSUDKU

 

vložila: Kateřina Gerö, 10. 11. 2017

PŘEZKUM LÉKAŘSKÝCH POSUDKŮ

metodika přezkumy lékařských posudkůmetodika přezkumy lékařských posudků (soubor PDF)

Kontaktní osoba: 

Mgr. Kateřina Gerö, vedoucí správního oddělení, tel. 485 226 375, email: katerina.gero@kraj-lbc.cz