Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor zdravotnictví

Pracovnělékařské služby

Informace k poskytování pracovnělékařských služeb (PLS) - dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících zákonů

Od 1. 11. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (novelizován zákonem č. 202/2017 Sb.)

DŮLEŽITÉ ZMĚNY:

PRO REGISTRUJÍCÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

1. STANOVENÍ LHŮTY pro vyhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace pro účely posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti

- do 10 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti o výpis

2. Výpis ze zdravotnické dokumentace lze nahradit "POTVRZENÍM O NEZMĚNĚNÉM STAVU" - v případech, kdy:

- o výpis žádá stejný poskytovatel, který dříve vydal lékařský posudek

- nedošlo u posuzované osoby od dříve vydaného výpisu ke změně zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti

3. STANOVENÍ LHŮT pro vydání lékařského posudku

- do 10 pracovních dnů

- do 45 pracovních dnů - u posouzení nemoci z povolání a u posouzení důvodů dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti

4. MOŽNOST VZDÁT SE PRÁVA NA PŘEZKOUMÁNÍ LÉKAŘSKÉHO POSUDKU

 

 

vložila: Kateřina Gerö, 10. 11. 2017