Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Nakládání s odpady - identifikační číslo provozovny

Na základě opakovaných žádostí poskytovatelů zdravotních služeb o přidělení IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA PROVOZOVNY (IČP) v souvislosti s likvidací  odpadu ze zdravotnického zařízení sdělujeme následující informace:

Od 1. 7. 2016 mají poskytovatelé zdravotních služeb při likvidaci nebezpečného odpadu povinnost uvádět identifikační číslo provozovny. Identifikační číslo provozovny (IČP) přiděluje příslušný Živnostenský úřad v případě, že poskytovatel má živnostenské oprávnění. Identifikační číslo provozovny lze dohledat na www.rzp.cz

Pokud poskytovatel nemá živnostenské oprávnění, ale pouze oprávnění k poskytování zdravontích služeb (vydané příslušným krajským úřadem) vytvoří si své interní IČP sám. Ministerstvo životního prostředí ČR vytvořilo metodiku k vytváření interních IČP.

Metodika MŽP k vytvoření IČP

Legislativa:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění

Vložila dne 16.8.2016 KG