Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Legislativa

Platná legislativa týkající se oblasti zdravotnictví je zveřejněna na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Aktuální znění zákonů je možné dohledat na Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění (zakonyprolidi.cz)