Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Přehled zdravotnické dokumentace uložené na KÚ LK

Zdravotnická dokumentace uložená na Krajském úřadu Libereckého kraje

Skartační lhůta je dle § 8 bodu 18 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotnickou dokumentaci převzatou krajským úřadem: 

  • 10 let od převzetí zdravotnické dokumentace od registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,

  • 5 let od převzetí zdravotnické dokumentace v ostatních případech

Dotazy ke zdravotnické dokumentaci adresujte na Bc. Petru Pozdníčkovou, tel. 485 226 377, email: petra.pozdnickova@kraj-lbc.cz