Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Zdravotnická dokumentace - zrušená zdravotnická zařízení

V případě ukončení činnosti zdravotnického zařízení bez pokračujícího poskytovatele:

  • Zdravotnická dokumentace je uložena na Krajském úřadě Libereckého kraje.

  • Zdravotnická dokumentace je na základě písemné žádosti pacienta ODESÍLÁNA NOVĚ ZVOLENÉMU LÉKAŘI.

  • Zdravotnická dokumentace NENÍ VYDÁVÁNA DO RUKOU PACIENTA.

  • Bližší informace k postupu při podání žádosti o předání zdravotnické dokumentace naleznete zde

Doba uchování zdravotnické dokumentace

Skartační lhůta je dle § 8 bodu 18 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů - pro zdravotnickou dokumentaci převzatou krajským úřadem: 

  • 10 let od převzetí zdravotnické dokumentace od registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,
  • 5 let od převzetí zdravotnické dokumentace v ostatních případech