Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Zdravotnická dokumentace - zrušená zdravotnická zařízení

Postup při hledání nového poskytovatele zdravotních služeb

Seznam všech poskytovatelů zdravotních služeb  v ČR je v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS). Je možné vyhledávat konkrétní poskytovatele zdravotních služeb dle výběru kritérií vyhledávání (obec, obor, kraj…). 

NRPZS neobsahuje informace, který poskytovatel přijímá nové pacienty. Pacient musí sám poskytovatele oslovit. Pokud pacient nemůže nového poskytovatele zdravotních služeb sehnat, měl by se obrátit na svoji zdravotní pojišťovnu. Ta je podle zákona o veřejném zdravotním pojištění povinna zajistit svým pojištěncům poskytování hrazených služeb včetně jejich místní a časové dostupnosti. 

Informace „jak najít lékaře“ jsou také dostupné na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR https://www.mzcr.cz/jak-najit-lekare/ zde je také k dispozici formulář stížnosti na nedostupnost zdravotní péče

Popřípadě můžete také využít informací dostupných na stránkách České stomatologické komory https://www.dent.cz/zubni-lekari

vložila KG 16. 6. 2023

 

 

Postup při předání zdravotnické dokumentace

V případě ukončení činnosti zdravotnického zařízení bez pokračujícího poskytovatele:

  • Zdravotnická dokumentace je uložena na Krajském úřadě Libereckého kraje.

  • Zdravotnická dokumentace je na základě písemné žádosti pacienta ODESÍLÁNA NOVĚ ZVOLENÉMU LÉKAŘI.

  • Zdravotnická dokumentace NENÍ VYDÁVÁNA DO RUKOU PACIENTA.

  • Bližší informace k postupu při podání žádosti o předání zdravotnické dokumentace naleznete zde

Doba uchování zdravotnické dokumentace

Skartační lhůta je dle § 8 bodu 18 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů - pro zdravotnickou dokumentaci převzatou krajským úřadem: 

  • 10 let od převzetí zdravotnické dokumentace od registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,
  • 5 let od převzetí zdravotnické dokumentace v ostatních případech