Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor zdravotnictví

Zdravotnická dokumentace - zrušená zdravotnická zařízení

Informace k ukončení ordinace praktického lékaře ve Stráži pod Ralskem - MUDr. Gustav Židek

Činnost ordinace zanikla ke dni 24. 3. 2020. 

Zdravotnickou dokumentaci převzal dne 16. 4. 2020 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví.

 • zdravotnická dokumentace byla uložena na Krajském úřadě Libereckého kraje a byla zasílána na žádost pacienta NOVĚ ZVOLENÉMU LÉKAŘI.
 • Bližší informace k postupu při podání žádosti o předání zdravotnické dokumentace naleznete zde.

Novým poskytovatelem zdravotních služeb je od 1. 6. 2020 v místě poskytování: Revoluční 164, Stráž pod Ralskem společnost MUDr. Eva Hudcová, s.r.o., IČO 02224640. 

Ordinační hodiny:

Po, st, čt, pá - od 7. 30 h do 13.30 h

Út - od 12 h - 18 h

Zdravotnická dokumentace pacientů registrovaných u MUDr. Gustava Židka, kteří nepožádali o předání své zdravotnické dokumentace novému poskytovateli, bude od 16. 6. 2020 uložena v ordinaci praktického lékaře ve Stráži pod Ralskem a svěřena společnosti MUDr. Eva Hudcová, s.r.o.

Společnost MUDr. Eva Hudcová, s.r.o., IČO 02224640, prostřednictvím praktické lékařky paní Eleny Sanochkin, je povinna:

a) neprodleně zabezpečit zdravotnickou dokumentaci tak, aby byla chráněna před nahlížením nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami nebo ztrátou, na dobu, než si pacient zvolí nového poskytovatele,

b) zajistit pro pacienty do doby, než si zvolí nového poskytovatele nebo než bude zdravotnická dokumentace týkající se pracovnělékařských služeb předána příslušnému poskytovateli určenému zaměstnavatelem, výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace, a to v rozsahu potřebném pro zajištění návaznosti poskytnutí zdravotních služeb nebo je-li to nezbytné k posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti; tyto činnosti může vykonávat pouze zdravotnický pracovník,

c) neprodleně prokazatelně zajistit předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a to na základě písemné žádosti pacienta nebo zvoleného poskytovatele; poskytovatel zvolený pacientem ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě; součástí žádosti je jméno, popřípadě jména, příjmení pacienta, jeho rodné číslo, je-li přiděleno, nebo datum narození, adresa místa trvalého pobytu pacienta nebo místo hlášeného pobytu na území České republiky, popřípadě adresa bydliště mimo území České republiky, je-li pacientem cizinec, a identifikační údaje zvoleného poskytovatele.
 

vložila dne 11.6.2020 KG.

Ke dni 31. 5. 2019 MUDr. Jan Michalička ukončil poskytování zdravotních služeb v oboru oftalmologie.

Zdravotnickou dokumentaci předal MUDr. Jan Michalička v červnu 2019 na Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví.

 • zdravotnická dokumentace je uložena na Krajském úřadě Libereckého kraje.
 • Zdravotnickou dokumentaci zasíláme na žádost pacienta NOVĚ ZVOLENÉMU LÉKAŘI.
 • Bližší informace k postupu při podání žádosti o předání zdravotnické dokumentace naleznete zde.

vložila dne 22.7.2019 KG.

Ke dni 31. 12. 2018 ukončila činnost tato zdravotnická zařízení:

MUDr. Karel Hájek, zubní lékařství - Moskevská 671, 470 01 Česká Lípa

 • zdravotnickou dokumentaci převzal nový poskytovatel zdravotních služeb MUDr. David Hájek, který poskytuje zdravotní služby v oboru zubní lékařství ve stejné ordinaci, tj. na adrese: Moskevská 671, 470 01 Česká Lípa

HESTE s.r.o. (MUDr. Helena Stehlíková), revmatologie - Pod Holým Vrchem 349/16, 470 01 Česká Lípa

MUDr. Miloš Pánek, zubní lékařství - Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa; Máchova 70, 472 01 Doksy

 • zdravotnická dokumentace je uložena na Krajském úřadě Libereckého kraje.
 • Zdravotnickou dokumentaci zasíláme na žádost pacienta NOVĚ ZVOLENÉMU LÉKAŘI.
 • Bližší informace k postupu při podání žádosti o předání zdravotnické dokumentace naleznete zde.

Vložila dne 8.1.2019 Kateřina Gerö, email: katerina.gero@kraj-lbc.cz

Ke dni 31. 12. 2018 ukončilo činnost zdravotnické zařízení:

MUDr. Marie Stehlíková - zubní lékařství v místě poskytování: Komenského 165, 512 51 Lomnice nad Popelkou.

 • zdravotnická dokumentace je uložena na Krajském úřadě Libereckého kraje.
 • Zdravotnickou dokumentaci zasíláme na žádost pacienta NOVĚ ZVOLENÉMU LÉKAŘI.
 • Bližší informace k postupu při podání žádosti o předání zdravotnické dokumentace naleznete zde.

Ke dni 31. 12. 2018 ukončilo činnost zdravotnické zařízení:

MUDr. Jaroslav Řezníček s.r.o., IČO 02477831 - zubní lékařství v místě poskytování: Josefa Jana Fučíka 62, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 • zdravotnická dokumentace je uložena na Krajském úřadě Libereckého kraje.
 • Zdravotnickou dokumentaci zasíláme na žádost pacienta NOVĚ ZVOLENÉMU LÉKAŘI.
 • Bližší informace k postupu při podání žádosti o předání zdravotnické dokumentace naleznete zde

Vložila dne 19.2.2019 Kateřina Gerö, email: katerina.gero@kraj-lbc.cz