Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor zdravotnictví

Stížnosti

POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU LIBERECKÉHO KRAJE PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Stížností se rozumí mezní řešení nespokojenosti, když před tím selhaly všechny možnosti komunikace pacienta s poskytovatelem zdravotních služeb.

Legislativně upravuje stížnosti proti postupu při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami zákon č. 372/2011 Sb., o o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Stížnost může podat:

a) pacient,

b) zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,

c) osoba blízká v případě, že pacientů tek nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo

d) osoba zmocněná pacientem.

Stížnost se podává PŘÍMO poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů: 

  • dle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů - komory dbají, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor; komory jsou kompetentní řešit stížnosti na výkon povolání svých členů. 
  • dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění příslušných předpisů - při pochybnostech o správném vykazování hrazených služeb a jejich úhradě

Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému krajskému úřadu, popř. Magistrátu hlavního města Prahy  (příslušnost se řídí místem poskytování zdravotních služeb) s uvedením důvodů nesouhlasu s vyřízením stížnosti.

Postup při vyřizování stížností je zveřejněn na stráce Metodiky odboru zdravotnictví a též je zveřejněn na Úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje.

zveřejnila KG dne 12.10.2018

 

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Marcinková, tel. 485 226 546

email: spravni.oz@kraj-lbc.cz