Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Zdravotní pojišťovny - síť poskytovatelů zdravotních služeb

Síť poskytovatelů zdravotních služeb

Dle § 46 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je zdravotní pojišťovna povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Tito poskytovatelé tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny.

Registrujícím lékařem je poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,  praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství, gynekologie a porodnictví. Registrující poskytovatel poskytuje pacientům primární ambulantní péči, jejímž účelem je poskytování preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové péče a konzultací, dále koordinace a návaznost poskytovaných zdraovtních služeb jinými poskytovateli.

Pokud pacient nemůže najít registrujícího lékaře, doporučujeme, aby se obrátil na svoji zdravotní pojišťovnu.

Zdravotní pojišťovny

Veřejné zdravotní pojištění v rámci České republiky provádějí zdravotní pojišťovny, které mimo názvu používají k označení také číselný kód.

Největší zdravotní pojišťovnou je:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) VZP ČR

Ostatní tzv. zaměstnanecké pojišťovny jsou:

 

201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR) VoZP - Vojenská Zdravotní Pojišťovna ČR 201 | Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (cpzp.cz)
207

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven

a stavebnictví (OZP)

OZP
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) ZPŠkoda | www.zpskoda.cz
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR) Úvodní stránka | ZP MV ČR (zpmvcr.cz)
213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP) RBP, zdravotní pojišťovna | RBP zdravotní pojišťovna (rbp213.cz)