Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Jak najít lékaře

Zdravotní pojišťovna je dle zákona č. 48/1997 Sb. povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časovou dostupnosti. Tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Tito poskytovatelé tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny. 

Zdravotní pojišťovny jsou povinny na svých webových stránkách zveřejňovat uzavřené smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.  

Návod jak najít lékaře je srozumitelně popsán na stránkách Ministerstva zdravotnictví https://www.mzcr.cz/jak-najit-lekare/

Seznam všech poskytovatelů zdravotních služeb v ČR je veřejně přístupný v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. 

https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele--pro-verejnost  

Mapa poskytovatelů zdravotních služeb

https://www.nzip.cz/vyhledavaci-mapy 

Zubní lékaře je také možné dohledat na webových stránkách České stomatologické komory

https://www.dent.cz/zubni-lekari/

V případě, že zubní lékaři poskytnou informace o volné kapacitě, je tato informace na webu České stomatologické komory zveřejněna.

Informační materiál České stomatologické komory - JAK NAJÍT ZUBNÍHO LÉKAŘE CSK_jak_najit_zubniho_lekareCSK_jak_najit_zubniho_lekare