Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Základní informace - recepty

Recepty – pravidla používání lékařských předpisů upravuje vyhláška MZ ČR č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Předepisování humánních léčivých přípravků

Doba platnosti lékařských předpisů

 • recept na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika platí nejdéle 5 kalendářních dnů ode dne vystavení

 • recept na ostatní léčivé přípravky platí 14 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení, neurčí-li lékař jinak, nejdéle však 1 rok

 • recept s předepsanými léčivými přípravky, jejichž výdej se má opakovat, platí 6 měsíců ode dne jeho vystavení, nestanoví-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok; recept je označen

 • recept vystavený lékařskou pohotovostní službou nebo pohotovostní službou v oboru zubního lékařství, nebo je-li na receptu uvedeno „Akutní péče“ nebo „Neodkladná péče“, platí nejdéle do konce prvního kalendářního dne po dni jeho vystavení

 • žádanka na léčivé přípravky obsahující omamné látky nebo psychotropní látky platí nejdéle 14 kalendářních dnů počínaje dnem jejího vystavení

Výpis z receptu

 • není-li v lékárně k dispozici předepsaný počet balení nebo jestliže na receptu jsou předepsány 2 druhy léčivých přípravků, z nichž některý není k dispozici a ani nemůže být urychleně obstarán, vystaví lékárník na chybějící léčivý přípravek výpis z receptu s označením „Výpis“

 • při opakovaném výdeji (nejedná-li se o poslední výdej) lékárník vystaví na vydávaná balení výpis z receptu, který slouží jako doklad pro účely kontroly nebo vyúčtování zdravotní pojišťovně

 • výpis z receptu obsahuje údaje původního receptu

 • na původní recept se uvede poznámka „Pořízen výpis“

 • v případě, že lékárník na výpis z receptu vypisuje všechna balení jednoho druhu léčivého přípravku a nevybírá regulační poplatek, uvede poznámku „Poplatek nevybrán“; je-li na výpisu z receptu tato poznámka uvedena, vybere regulační poplatek vydávající lékárník

 • doba platnosti výpisu z receptu je obdobná jako u receptů (lékařských předpisů)