Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Recepty a žádanky s modrým pruhem

Léčivé přípravky s obsahem "vysoce návykové látky" se předepisují na recepty s modrým pruhem

 • Distribuce a výroba lékařských předpisů (receptů a žádanek) s modrým pruhem podléhá evidenci

 • Výrobu a distribuci lékařských předpisů označených modrým pruhem zabezpečují místně příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

 • Lékařské předpisy označené modrým pruhem mohou být obecními úřady vydány pouze oprávněným osobám = poskytovatelům zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách.

Od 1. 1. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 366/2021 Sb., kterým se mění: 

 • zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

HLAVNÍ ZMĚNY: 

 • Předepisování léčivých přípravků s obsahem návykových látek z přílohy č. 1 nebo č. 5 nařízení vlády o seznamech návykových látek (léčivé přípravky s obsahem "vysoce návykové látky") je nově v zákonech o návykových látkách
 • POVINNOST PŘEDEPISOVAT ELEKTRONICKÉ RECEPTY také pro léčivé přípravky s obsahem "vysoce návykové látky"

Listinné recepty s modrým pruhem je možné od 1. 1. 2022 použít POUZE v případech stanovených v § 81 písm. f) zákona o léčivech: 

 • veterinární lékař při poskytování veterinární péče
 • klinické studie
 • poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí
 • prokazatelné technické důvody

U žádanek s modrým pruhem žádná změna nenastala.