Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Práva a povinnosti pacientů

Práva pacientů v českém znakovém jazyce


Existující Práva pacientů v psané podobě jsou bohužel pro mnohé neslyšící nesrozumitelná. Proto ve spolupráci Krajského úřadu Jihočeského kraje a organizace Tichý svět vznikl překlad Práv pacientů do znakového jazyka (http://www.kraj-jihocesky.cz/2207/prava_pacientu.htm).

 

Překlad je zveřejněn i na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví:

http://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/dokumenty/prava-pacientu-prelozena-do-znakoveho-jazyka-ve-forme-videi_13630_3710_29.html

 

 

Jedná se celkem o 6 videí s překladem do znakového jazyka, která jsou k dispozici zde:

 

Úvod https://youtu.be/8DBexr2VgQ0

 

Pacient se sluchovým postižením https://youtu.be/Tdkd5jKZ990

 

Vaše práva a povinnosti https://youtu.be/NBxgJ0HT_to

 

Nespokojenost s naplňováním práv pacienta https://youtu.be/YYrT0NHxALQ

 

Různé situace a postupy ze zákona https://youtu.be/ETGezBzLwcc

 

Informace o zdravotním stavu https://youtu.be/xHafkwk2GdI

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Petra Bobková

manažerka pobočky pro Liberecký kraj

Tichý svět
Felberova 604, 460 01 Liberec 
www.tichysvet.cz
e-mail: petra.bobkova@tichysvet.cz | mobil: 720 991 977