Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)

NRPZS je součástí Národního zdravotnického informačního systému a byl Ministerstvem zdravotnictví ČR zřízen podle §§ 74 a 75 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších zákonů. Správou registru je pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb obsahuje údaje o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách (osoby usazené nebo se sídlem v jiném stáže Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, které jsou oprávněny poskytovat zdravotní služby).

Přístup do veřejné části NRPZS

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/ZdravotnickeZarizeni 

Údaje o poskytovatelích v NRPZS jsou informativního charakteru.

Vložila KG 6. 8. 2015