Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Časová a místní dostupnost zdravotních služeb

DLe zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je zdravotní pojišťovna povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Tito poskytovatelé tvoří SÍŤ SMLUVNÍCH POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY.

Zdravotní pojišťovny zveřejňují na svých webových stránkách seznam smluvních partnerů.

Místní a časová dostupnost jednotlivých oborů zdravotních služeb uvádí Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.

Místní dostupnost je vyjádřena časem nejzazší dojezdnosti.

Časová dostupnost vyjadřuje maximální lhůtu, kterou nelze překročit u plánovaných hrazených zdravotních službách.

Bližší informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR http://www.mzcr.cz/dokumenty/narizeni-vlady-o-mistni-a-casove-dostupnosti-zdravotnich-sluzeb_7301_884_1.html