Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor zdravotnictví

Informace pro laickou veřejnost

UPOZORNĚNÍ NA ČINNOST ÚDAJNÉHO PLASTICKÉHO CHIRURGA

Ministerstvo zdravotnictví ČR upozorňuje na svých webových stránkách /dokumenty/upozorneni-na-cinnost-mudryassina-ghazi-abou-ghoneima_12854_114_1.html na činnost údajného plastického chirurga Yassina Ghazi Abou Ghoneima. Jmenovaný lékař nemá ve  Slovenské republice licenci v tomto specializačním oboru. Dle dostupných informací využili jeho služeb i občané České republiky.

Pokud jste jmenovaného lékaře navštívili a nebyli jste s jeho péči spokojeni, případně se u Vás vyskytly pooperační komplikace, kontaktujte neprodleně Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, případně slovenské orgány činné v trestním řízení a Bratislavský samosprávny kraj.

Vložila dne 10. 11. 2016 KG

 

Karty pacienta

Odbor zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví ČR připravil dvojjazyčné karty pacienta, které mají napomoci snazší komunikaci mezi českými zdravotníky a zahraničními pacienty. Karty jsou k dispozici v devíti jazykových mutacích a jsou tematicky rozděleny do pěti oblastí. Každá karta obsahuje soubor otázek v českém jazyce, jejich překlad do cizího jazyka a také fonetický přepis výslovnosti v tomto jazyce.

Bližší informace včetně karet jsou dostupné zde: /dokumenty/karty-pacienta_11625_3.html

Vložila dne 4. 4. 2016 KG

Rádce pacienta 2016

Ministerstvo zdravotnictví ČR oznamuje, že v těchto dnech (leden 2016) vychází aktualizovaná publikace Rádce pacienta 2016, která obsahuje řadu užitečných informací a rad v oblasti komunikace se zdravotnickými pracovníky, dále doporučení jak si zvolit lékaře či nemocnici, seznamuje s jejich právy dospělé i dětské pacienty a obsahuje rovněž všechny důležité kontakty.

Rádce pacienta je publikace, která má sloužit občanům / pacientům k lepší orientaci ve světě zdravotnictví se zaměřením na poskytování zdravotních služeb.

Rádce je určen všem, kteří se chtějí lépe orientovat ve zdravotnických zařízeních, ve zdravotnické legislativě, v problematice poskytování zdravotních služeb apod. 

Bližší informace a samotnou publikaci naleznete zde.

Vložila dne 18. 1. 2016 KG

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR - hlavního hygienika ČR

k ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Pro účely přijetí dítěte do mateřských škol a dalších zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu (předškolní zařízení) je třeba, aby dítě bylo očkováno v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou, aby bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka.

Stanovisko MZ ČR 

Vložila dne 6. 8. 2015 KG