Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Informace pro laickou veřejnost

 

Karty pacienta

Odbor zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví ČR připravil dvojjazyčné karty pacienta, které mají napomoci snazší komunikaci mezi českými zdravotníky a zahraničními pacienty. Karty jsou k dispozici v devíti jazykových mutacích a jsou tematicky rozděleny do pěti oblastí. Každá karta obsahuje soubor otázek v českém jazyce, jejich překlad do cizího jazyka a také fonetický přepis výslovnosti v tomto jazyce.

Bližší informace včetně karet jsou dostupné zde: /dokumenty/karty-pacienta_11625_3.html

Vložila dne 4. 4. 2016 KG

Rádce pacienta 2016

Ministerstvo zdravotnictví ČR oznamuje, že v těchto dnech (leden 2016) vychází aktualizovaná publikace Rádce pacienta 2016, která obsahuje řadu užitečných informací a rad v oblasti komunikace se zdravotnickými pracovníky, dále doporučení jak si zvolit lékaře či nemocnici, seznamuje s jejich právy dospělé i dětské pacienty a obsahuje rovněž všechny důležité kontakty.

Rádce pacienta je publikace, která má sloužit občanům / pacientům k lepší orientaci ve světě zdravotnictví se zaměřením na poskytování zdravotních služeb.

Rádce je určen všem, kteří se chtějí lépe orientovat ve zdravotnických zařízeních, ve zdravotnické legislativě, v problematice poskytování zdravotních služeb apod. 

Bližší informace a samotnou publikaci naleznete zde.

Vložila dne 18. 1. 2016 KG

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR - hlavního hygienika ČR

k ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Pro účely přijetí dítěte do mateřských škol a dalších zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu (předškolní zařízení) je třeba, aby dítě bylo očkováno v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou, aby bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka.

Stanovisko MZ ČR 

Vložila dne 6. 8. 2015 KG