Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Povolení k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení v Libereckém kraji

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ POVOLENÍ dle § 11a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších zákonů

 Požádat KHS LK o vydání souhlasného závazného stanoviska. Žádost musí obsahovat:

 •  identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
 • vymezení činností, které budou poskytovány mimo zdravotnické zařízení,
 • místo, kde budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení,
 • dobu, na kterou má být povolení uděleno, určenou konkrétním datem (povolení se uděluje na dobu nejdéle jednoho roku),
 • v žádosti musí být uvedena hygienická a protiepidemická opatření předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění při činnostech, které budou poskytovány (provozní řád).

Následně požádat KÚLK o udělení povolení. Žádost musí obsahovat:

 • identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
 • vymezení činností, které budou poskytovány mimo zdravotnické zařízení,
 • místo, kde budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení,
 • dobu, na kterou má být povolení uděleno, určenou konkrétním datem (povolení se uděluje na dobu nejdéle jednoho roku),
 • závazné stanovisko krajské hygienické stanice (vydané na základě Vaší žádosti dle bodu 1)
 • kopii rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (pokud rozhodnutí neudělil Krajský úřad Libereckého kraje)

 

Kontaktní osoba: Bc. Martina Lhotková, tel. 485 226 374, email: martina.lhotkova@kraj-lbc.cz