Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Kontaktní osoba:

Bc. Petra Pozdníčková, odborný zaměstnanec správního oddělení odboru zdravotnictví

- správní řízení ve věci odejmutí oprávnění (zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení) k poskytování zdravotních služeb

tel. 485 226 377

email: petra.pozdnickova@kraj-lbc.cz

 

Dle § 22 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zdravotních službách") oprávnění k poskytování zdravotních služeb zaniká:

  • smrtí poskytovatele, nepostupuje-li se podle § 27 zákona o zdravotních službách,
  • zánikem poskytovatele,
  • výmazem organizační složky závodu právnické osoby se sídlem mimo území české republiky z obchodního rejstříku,
  • zrušením organizační složky státu nebo organizační složky územního samosprávného celku, bylo-li poskytování zdravotních služeb zajišťováno touto organizační složkou,
  • uplynutím doby, pokud bylo orpávnění uděleno na dobu určitou,
  • rozhodnutím příslušného správního orgánu o odejmutí oprávnění (na základě žádosti poskytovatele nebo z moci úřední), nebo
  • v dalších případech stanovených tímto zákonem.

Bližší informace k postupu při ukončení činnosti zdravotnického zařízení naleznete zde.

 

Vložila KG