Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Kontaktní osoba:

Bc. Martina Lhotková, odborný zaměstnanec správního oddělení odboru zdravotnictví

- správní řízení ve věci udělení oprávnění, změn oprávnění (změn registrací nestátních zdravotnických zařízení), přerušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

tel. 485 226 374

email: martina.lhotkova@kraj-lbc.cz 

 

Metodický pokyn MZ ČR k uznávání a prokazování specializované způsobilosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

Zadejte text