Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor zdravotnictví

9.3 - Podpora osob se zdravotním postižením

Vyhlášení programu:

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU 9.3 PODPORA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Žádost o dotaci

Vzorová smlouva - Podpora osob se zdravotním postižením

Povinné přílohy žádosti o dotaci:

a) Popis projektu - podpora osob se zdravotním postižením (vzorový formulář),

b) Doporučení lékaře,

c) 2015 - Potvrzení zdravotní pojišťovny (vzorový formulář),

d) Potvrzení Úřadu práce ČR o tom, že na požadovanou zdravotní pomůcku nelze čerpat příspěvek

Podpořené/Nepodpořené projekty: 

Schválené dotace v roce 2015 v programu č. 9.3