Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor zdravotnictví

3.3 - Podpora osob se zdravotním postižením

Základní údaje a podmínky podprogramu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODPROGRAMU

Číslo podprogramu

3.3

Název podprogramu

Podpora osob se zdravotním postižením

Správce podprogramu

odbor zdravotnictví

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PODPROGRAMU

Cíl/účel podprogramu

Podpora zdravotně postižených v oblastech, které nejsou kryté systémem veřejného zdravotního pojištění a systémem státní sociální podpory.

Předmět podpory

Spolufinancování pořízení indikované zdravotní kompenzační pomůcky, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a není na ni poskytnuta dávka

na zvláštní zdravotní pomůcku.

Forma podpory

Účelová dotace investiční nebo neinvestiční

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

Občan (fyzická osoba nepodnikající) s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji (nebo jeho zákonný zástupce), který nezbytně potřebují kompenzační zdravotní pomůcku či prostředek k vyrovnání fyzického/psychického handicapu

Hodnotící orgán kraje

Výbor zdravotnictví

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo kraje

Kontaktní osoba

Bc. Kateřina Požická, odbor zdravotnictví, oddělení ekonomiky a zdravotní politiky

Další informace

V současné době není vyhlášena výzva a případný termín výzvy bude v průběhu roku zveřejněn v rámci Dotačního kalendáře LK.