Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor zdravotnictví

Rok 2014

V rámci resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu byl zřízen dotační program č. 3 – Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Administraci programu zajišťují, v souladu se Statutem dotačního fondu, dva věcně příslušné odvětvové odbory – odbor zdravotnictví a odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Základní údaje a podmínky programu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU

Název programu

Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu

Správce programu

odbor zdravotnictví

Počet podprogramů v rámci programu

10

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Cíl/účel programu

Kvalitní a zdravé lidské zdroje

Předmět podpory

Podpora projektů zaměřených na:

-    ozdravné a rekondiční pobyty pro zdravotně/tělesně postižené,

-    infekční, neinfekční a jiné tělesné a duševní chronické onemocnění, dále na orální zdraví, zdravý start
do života, zdravé stárnutí, vytváření zdravého
a bezpečného životního prostředí a zdravý životní styl, zdravotní výchovu občanů a na úrazy, násilí, otravy,

- spolufinancování indikované zdravotní kompenzační pomůcky,

- rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních aktivit v Libereckém kraji,

  • pravidelnou činnost sportovních a tělovýchovných organizací,
  • sport handicapovaných,
  • vzdělávání ve sportu,
  • sportovní akce,
  • školní sport a tělovýchovu,
  • sportovní reprezentaci kraje.

Forma podpory

Účelová dotace

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

Hodnotící orgán kraje

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

Schvalující orgán kraje

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

Kontaktní osoba

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

Další informace

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů