Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor zdravotnictví

3.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů

Základní údaje a podmínky podprogramu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODPROGRAMU

Číslo podprogramu

3.2

Název podprogramu

Podpora preventivních a léčebných projektů

Správce podprogramu

odbor zdravotnictví

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PODPROGRAMU

Cíl/účel podprogramu

Zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva Libereckého kraje a zvyšování kvality života podporou projektů zaměřených na prevenci, rehabilitaci, edukaci a léčbu

Předmět podpory

Dotace na projekty zaměřené na:

-    infekční onemocnění (TBC, pohlavní choroby, AIDS, virové hepatitidy, infekční onemocnění centrální nervové soustavy, alimentární nákazy, ostatní infekční choroby)

-    neinfekční onemocnění (kardiovaskulární choroby, diabetes mellitus, onkologická onemocnění, nemoci muskuloskeletálního ústrojí, chronická respirační onemocnění)

-    jiné tělesné a duševní chronické onemocnění

-    orální zdraví

-    zdravý start do života

-    zdravé stárnutí

-    vytváření zdravého a bezpečného životního prostředí a na podporu zdravého životního stylu (zdravá výživa, pravidelné pohybové rekondiční a rehabilitační aktivity, podpora duševního zdraví, prevence a léčba závislostí apod.)

-    zdravotní výchovu občanů, dětí a mládeže, včetně edukace pedagogů (semináře, přednášky a kurzy pro laickou veřejnost)

-    úrazy, násilí (vč. syndromu týraného dítěte a domácího násilí) a otravy

Forma podpory

Účelová neinvestiční dotace

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

-  obce, dobrovolné svazky obcí a nestátní neziskové organizace

-  příspěvkové organizace zřízené obcí a krajem

-  obchodní společnosti s podílem obcí a kraje

-  podnikatelské subjekty

Hodnotící orgán kraje

Výbor zdravotnictví

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo kraje

Kontaktní osoba

Bc. Kateřina Požická, odbor zdravotnictví, oddělení ekonomiky a zdravotní politiky

Další informace

 

Výzva:

Výzva Podprogramu č. 3.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů

Formuláře

Povinná příloha žádosti - Popis projektu preventivní a léčebné projekty

Mapa procesu

 

Přiznané dotace:

Schválené projekty v podprogramu č. 3.2