Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor zdravotnictví

3.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany

Základní údaje a podmínky podprogramu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODPROGRAMU

Číslo podprogramu

3.1

Název podprogramu

Podpora ozdravných a rekondičních pobytů
pro zdravotně/tělesně postižené občany

Správce podprogramu

odbor zdravotnictví

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PODPROGRAMU

Cíl/účel podprogramu

Zvyšování kvality života a zdravotního stavu obyvatel
se zdravotním/tělesným postižením

Předmět podpory

Dotace na ozdravné a rekondiční pobyty uskutečněné
v příslušném kalendářním roce pro zdravotně/tělesně postižené občany v Libereckém kraji

Forma podpory

Účelová neinvestiční dotace

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

- obce, dobrovolné svazky obcí a nestátní neziskové organizace

-  příspěvkové organizace zřízené obcí a krajem

-  obchodní společnosti s podílem obcí a kraje

-  podnikatelské subjekty

Hodnotící orgán kraje

Výbor zdravotnictví

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo kraje

Kontaktní osoba

Bc. Kateřina Požická, odbor zdravotnictví, oddělení ekonomiky a zdravotní politiky

Další informace

 

Výzva:

Výzva k podávání žádostí o dotaci - Podprogram 3.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany

Formuláře

Povinná příloha žádosti - Popis projektu - pobyty

Mapa procesu

 

Přiznané dotace:

Schválené projekty v podprogramu č. 3.1