Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

V zajištění Zdravotnické záchranné služby v Jablonném v Podještědí dojde k organizačním změnám

22. 09. 2016

Ke dni 1. 10. 2016 dochází k organizačním změnám v zajištění zdravotnické záchranné služby výjezdovou skupinou Rendez-Vous (RV posádky s lékařem) v Jablonném v Podještědí. Výjezdová základna ZZS LK v Jablonném v Podještědí zůstává zachována. V rámci kvalitního celoplošného pokrytí Libereckého kraje lékařskými výjezdovými skupinami nedochází tímto krokem k omezení zdravotní péče pro občany Jablonného v Podještědí a okolí.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje se dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařů. Důvodem toho bylo plošné zavedení systému Rendez-Vous na celém území kraje. Bohužel, omezením činnosti některých zdravotnických zařízení v Libereckém kraji a zrušením interních oddělení, došlo k odchodu lékařů z našeho kraje. V posledních dvou měsících přibyl ještě generační problém – odchod lékařů do důchodu v měsíci říjnu a listopadu. Přijímání nových lékařů nestíhá nahradit počet odchozích. Podmínky pro zařazení lékaře do výjezdové skupiny záchranné služby jsou velmi náročné na vzdělání a lékařů, kteří je splňují, je velmi málo. Služby ve výjezdových skupinách ZZS jsou obsazeny přímo zaměstnanci záchranné služby na plný úvazek nebo dohodou s lékaři, kteří pracují na odborných odděleních nemocnic.

Druhým velkým problémem je narůstající počet volání na tísňové linky a jejich vyhodnocování. V lednu 2016 jsme z těchto důvodů přešli na dvoustupňový systém operačního řízení, tj. vyhodnocování tísňového volání. Na linku 155 jde v průměru denně o 450 hovorů, po jejich vyhodnocení je realizováno 160 výjezdů. Přibližně 40 volajících uvádí nepravdivé informace proto, aby byli ošetření přednostně záchrannou službou. Z těchto důvodů jsme zavedli Rendez-Vous systém, kdy je lékař vysílám dle charakteru výzvy nebo na žádost posádky RZP. Za půl roku jsme provedli statistické vyhodnocení vytíženosti jednotlivých výjezdových skupin a z daného výsledku vyšla výjezdová skupina v Jablonném v Podještědí s nejmenším počtem výjezdů (v průměru 2 výjezdy denně). V dané lokalitě je též největší úbytek lékařů.

Z výše uvedených důvodů bude od 01. 10. 2016 provedena organizační změna ve výjezdových skupinách záchranné služby. Výjezdová základna v Jablonném v Podještědí zůstává zachována, plošné pokrytí posádkou RZP zůstává zachováno, pouze indikace pro posádku RV, tj. dva výjezdy denně (dle půlroční statistiky), budou pokryty ze sousedních stanovišť tak, aby nedošlo k časové prodlevě. Pro občany daného regionu se organizačně nic nemění, způsob volání, vyhodnocení tísňové výzvy i dostupnost záchranné služby zůstává zachována.

MUDr. Vladimír Hadač
ředitel ZZS LK

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215