Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj se stane akcionářem jilemnické a semilské nemocnice

08. 09. 2021

Liberecký kraj se stane jedním z akcionářů MMN a.s – Nemocnice Jilemnice a Nemocnice Semily. Koupí část akcií od majoritních vlastníků, jimiž jsou města Jilemnice a Semily. Záměr na odkup odsouhlasili členové Rady Libereckého kraje na svém úterním jednání, schválit jej ještě musí zastupitelé. Kraj získá celkem 12.566 akcií, což představuje podíl ve výši 16,75 %.

Liberecký kraj jednal se zástupci hlavních akcionářů o majetkovém vstupu do jilemnické a semilské nemocnice od července roku 2019. Výsledkem jednání je dohoda o prodeji akcií stávajícími akcionáři s tím, že cena akcií bude postupně splácena v dohodnutých splátkách po dobu osmi let a Liberecký kraj bude oprávněn vykonávat všechna akcionářská práva v plném rozsahu již od uzavření příslušných smluv,“ informoval Vladimír Richter, radní pro resort zdravotnictví Libereckého kraje.

Celková částka uhrazená stávajícím akcionářům bude včetně úroku 0,5 % p. a. ve výši 154.518.129,30 Kč (151.847.544 Kč bez úroku), kdy cena jedné akcie po ocenění znalci byla stanovena na částku 12.084 Kč. Dále bude ze strany Libereckého kraje uhrazen příplatek mimo základní kapitál společnosti v celkové výši 32.965.616,52 Kč, což se odvíjí od uvedeného podílu 16,75 %. Liberecký kraj se totiž zavázal k tomu, že kromě každoročního odkupu akcí, bude do společnosti vkládat příplatek mimo základní kapitál. Tyto prostředky nemocnice využije k investičnímu rozvoji.

Hlavním smyslem majetkového vstupu do této nemocnice je posílení strategického vlivu na výkon zdravotních služeb v rámci Libereckého kraje. Chceme se podílet na řízení struktury péče v jedné z páteřních nemocnic v kraji a vytvořit podmínky i pro její další rozvoj,“ vysvětlil Vladimír Richter.

„Nemocnici vstup Libereckého kraje do vlastnické struktury přinese lepší podmínky pro vyjednávání se zdravotnímu pojišťovnami i lepší záruky pro jednání s bankami o úvěrování investičních záměrů v budoucnu. Vstup Libereckého kraje do MMN a.s. je také dalším krokem směrem k majetkovému propojení nemocnic v kraji. Naším cílem je spolupráce nemocnic ve prospěch pacientů, udržení rozsahu a kvality nemocniční péče v kraji,“ uvedl hejtman Martin Půta.

V současné době vlastní město Jilemnice 65 % akcií a město Semily 35 % akcií. Po vstupu kraje bude Jilemnice vlastníkem 54,11 % akcií (tj. 40.582), Semily vlastníkem 29,14 % (21.852) akcií a Liberecký kraj bude držet 16,75 % (12.566) akcií.

MMN, a.s. Nemocnice Jilemnice a Nemocnice Semily poskytuje standardní nemocniční péči přibližně 100 tisícům obyvatel své přirozené spádové oblasti Jilemnicka a Semilska, a dále části Jablonecka, Vrchlabska, Novopacka a Jičínska. Nemocnice je tak nejvýznamnější zdravotnické zařízení okresu Semily.

 

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324

Zadejte text