Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj podporuje navýšení platů v krajských zdravotnických zařízeních

03. 02. 2015

K navýšení platových tarifů zdravotnických pracovníků došlo, na rozdíl od ostatních státních zaměstnanců, až s platností od ledna 2015. Důvodem bylo, že tyto platy nejsou hrazeny přímo ze státního rozpočtu, ale jsou vázány na úhrady od zdravotních pojišťoven dle úhradové vyhlášky, jejíž novela vstoupila v účinnost právě letos v lednu.

Dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se pětiprocentní zákonné navýšení tarifů týká zdravotníků zajišťujících péči v Léčebně respiračních nemocí ve Cvikově a Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. „V obou těchto zařízeních, která jsou zřizována Libereckým krajem, bude roční nárůst platů představovat sumu celkem 13 mil. Kč, přičemž v Léčebně respiračních nemocí ve Cvikově navýšení plně pokryjí úhrady od zdravotních pojišťoven. U Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje se zatím vyhodnocuje skutečný dopad nové úhradové vyhlášky 2015 na ekonomiku příspěvkové organizace,“ upřesňuje náměstek hejtmana Marek Pieter, který je kromě resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky také pověřen řízením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu.

Povinné navýšení platů dle nařízení vlády se ovšem netýká zdravotníků v akciových společnostech založených Libereckým krajem, jako je Krajská nemocnice Liberec a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. I v těchto nemocnicích však management k navyšování mezd přistoupil. „Předpokládaná výše objemu mzdových prostředků na zvýšení 5% tarifu představuje v Krajské nemocnici Liberec náklad 40 mil. Kč. Ten ovšem není pokryt úhradovou vyhláškou, jak by se na první pohled zdálo, neboť dochází k významným restrikcím některých úhrad, především v kardiologické péči. I přesto vedení nemocnice ale s navýšením mezd počítá,“ sdělil Libereckému kraji generální ředitel Luděk Nečesaný.

Také vedení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa se dohodlo s tamními odboráři na zvýšení mezd o 3,8 %, přičemž 2 % budou přidána přímo do tarifů a 1,8 % bude vypláceno formou mimořádných odměn. Toto navýšení, které představuje ročně celkem 10 mil. Kč, pokryjí úhrady ze všeobecného zdravotního pojištění.

 „Úpravu tarifů zaměstnancům zdravotnických zařízení podporujeme. Případný rozdíl ve společnostech s majetkovým podílem Libereckého kraje mezi úhradovou vyhláškou a výdaji na navýšení jsme připraveni řešit. A to snížením provozních výdajů, například díky levnějším energiím nebo cenám za nákup zdravotnického materiálu. K vyhodnocení navýšení mezd v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě se vrátíme v polovině letošního roku i s ohledem na vývoj hospodářského výsledku společnosti,“ doplnil náměstek Marek Pieter.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624