Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj finančně podpoří libereckou nemocnici, pokryje polovinu nákladů na zjištění koronavirových mutací

18. 08. 2021

Liberecký kraj přispěje finančním darem ve výši 440.400 korun Krajské nemocnici Liberec, a.s. Částka pokryje polovinu nákladů vynaložených na určování nových mutací koronaviru pomocí přístroje na sekvenování vzorků.

„Včasné a správné rozpoznání nové mutace koronaviru je velmi důležité. Vyhodnocení vzorků pomůže mnohem efektivněji reagovat na aktuální epidemickou situaci v kraji,“ uvedl statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták.

Návrh na poskytnutí finančního daru byl na základě žádosti liberecké nemocnice projednán a odsouhlasen Krizovým štábem Libereckého kraje na posledním jednání v pondělí 16. srpna. Finanční prostředky budou uhrazeny z krajského krizového fondu.

„Během června letošního roku zdravotníci provedli 288 sekvenací nové generace. Náklady činily 714.000 korun včetně DPH. V témže měsíci pak liberecká nemocnice vyhodnotila 278 diskriminačních PCR testů s celkovými náklady 166.800 korun. Liberecký kraj hradí dle dohody polovinu ze součtu těchto cifer, prozatím tedy 440.400 korun včetně DPH,“ uzavřel Vladimír Richter, člen rady kraje pro resort zdravotnictví.   

Do ceny vzorku je potřeba započítat nejen vlastní náklady na sekvenaci, ale i na přípravu komplementární DNA a následně i bioinformatické vyhodnocení získaných dat.

Mgr. Andrea Fulková
vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 739541549

test