Odbor zdravotnictví

Zdravotní politika LK

Zdravotní politika Libereckého kraje

Aktuální Zprávu pracovní skupiny pro zdravotní politiku Libereckého kraje si můžete stáhnout ze stránek KHS Libereckého kraje: Zdravotní politika LK 2006 (__), Zdravotní politika LK 2007 (__), Zdravotní politika LK 2008 (__), Zdravotní politika LK 2009 (__), Zdravotní politika LK 2010 (__), Zdravotní politika LK 2011 (__), Zdravotní politika LK 2012, Zdravotní politika LK 2013, Zdravotní politika LK 2014, Zdravotní politika LK 2015, Zdravotní politika LK 2016


Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2010

Zpráva o zdraví v Libereckém kraji je ucelený dokument o zdravotním stavu obyvatel Libereckého kraje. Poprvé byla vydána v roce 2001. Od té doby je každoročně aktualizována a 1x za 5 let vychází v podobě reprezentativní publikace. Znalost zdravotního stavu obyvatel kraje je nepochybně výchozím bodem pro koncipování cílů zdravotní politiky, tj. zlepšení a upevnění zdraví obyvatel. Zpráva je dokumentem nejenom zdravotně-politickým, ale je zdrojem informací též pro odbornou i laickou veřejnost, tedy pro každého, kdo se o zdraví a jeho ovlivnění zajímá. Zpráva o zdraví v LK 2010 - dokument (__)

Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2015

Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2015, v pořadí již čtvrtá (2001,2005,2010 a každoroční aktualizace v mezidobí) sumarizuje fakta a popisuje trendy vývoje zdraví obyvatel v LK, a to včetně determinant zdraví. Zpráva o zdraví v LK 2015 - dokument


Aktualizace zprávy o zdraví 2016 - zdravotní stav

Aktualizace zprávy o zdraví 2014 - zdravotní stav

Aktualizace zprávy o zdraví 2013 - zdravotní stav

Aktualizace zprávy o zdraví 2012 - zdravotní stav (__)

Aktualizace zprávy o zdraví obyvatel LK 2011 (__)


Ocenění Dobrá praxe - za realizaci Zdravotní politiky kraje - program dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatel Libereckého kraje více na nszm.cz/index.shtml (__)

Ocenění Dobrá praxe - razítko LIBERECKÝ KRAJ (__)

Zpracovávám...