Počasí Dnes °C
Odbor zdravotnictví

Kontakty

Odbor zdravotnictví

Jméno Telefon Email, Kancelář, Funkce
PhDr. Riegerová Alena 485226550 , 1518 , vedoucí odboru zdravotnictví
Břeňová Petra 485226628 , 517 , asistentka MUDr. Přemysla Sobotky, náměstka hejtmana
Bubeníková Lucie 485226544 , 1518 , asistentka vedoucí odboru zdravotnictví
Správní oddělení
Mgr. Gerö Kateřina 485226375 , 1516 , vedoucí správního oddělení
Bc. Bártová Radmila 485226377 , 1517 , odborný zaměstnanec - správní řízení na úseku zdravotnictví, tajemnice Zdravotního výboru, znalecké komise, stížnosti, kontrolní činnost v oblasti léčiv a návykových látek
Krupičková Růžena 485226546 , 1517 , odborný zaměstnanec - správní řízení ve zdravotnictví - zrušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, organizace výběrových řízení za účelem uzavírání smluvních vztahů ZZ se zdravotními pojišťovnami, vydávání zdravotnické dokumentace
Bc. Lhotková Martina 485226374 , 1517 , odborný zaměstnanec správního oddělení - správní řízení ve věci udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, změny oprávnění; kontrolní činnost;
Oddělení ekonomiky a zdravotní politiky
Ing. Veselá Naďa 485226370 , 1520 , vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky - příprava materiálů do rady kraje a zastupitelstva, kontrola účetních závěrek, rozpočtů a vypořádání HV příspěvkových organizací, zástupce vedoucí odboru
Ing. Míčková Ivana 485226547 , 1521 , odborná pracovnice - rozpočet odboru a vztah rozpočtů PO ke zřizovateli, účetní administrace Investičního fondu kraje
Bc. Požická Kateřina 485226378 , 1521 , odborný zaměstanec - evidence nemovitého majetku, granty
Mgr. Ptáčková Blanka 485226545 , 1521 , odborné analýzy a studie, připomínkování právních předpisů

Zpracovávám...