Počasí Dnes °C
Odbor zdravotnictví
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor zdravotnictví > Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Veřejná část Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb je dostupná na https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/o-aplikaci

Vložila: KG, dne 16.3.2016

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)

NRPZS je součástí Národního zdravotnického informačního systému a byl Ministerstvem zdravotnictví ČR zřízen podle §§ 74 a 75 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších zákonů. Správou registru je pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb obsahuje údaje o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách (osoby usazené nebo se sídlem v jiném stáže Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, které jsou oprávněny poskytovat zdravotní služby).

Přístup do veřejné části NRPZS

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/ZdravotnickeZarizeni 

Oznámení o změnách v resortním statistickém zjišťování za rok 2014 a zpřístupnění nového Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb

Koncem roku 2014 rozeslal ÚZIS informaci poskytovatelům zdravotních služeb týkající se provozu Národního zdravotnického informačního systému a resortního sběru dat za rok 2014.

Nově byl zprovozněn Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS). Poskytovatelé zdravotních služeb mají povinnost do NRPZS předávat údaje. Tato povinnost vyplývá z ust. § 75 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Zpřístupnění Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je možné na základě registrace poskytovatele v NRPZS. Postup registrace do Registrů resortu zdravotnictví (eREG) je k dispozici na stránkách ÚZIS.

Dostupné z: http://uzis.cz/content/oznameni-zmenach-resortnim-statistickem-zjistovani-za-rok-2014-zpristupneni-noveho-narodniho-registr

Zpracovávám...