Odbor zdravotnictví
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor zdravotnictví > Informace pro odbornou veřejnost > Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem

Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem

TISKOPISY RECEPTŮ A ŽÁDANEK S MODRÝM PRUHEM

Léčiva, která obsahují návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou vydávány pouze na recept nebo žádanku, které jsou označeny modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu.

Výrobu a distribuci receptů a žádanek s modrým pruhem zabezpečují obecní úřady obcí s rozšířenou působností.


Seznam obcí s rozšířenou působností v Libereckém kraji (__)

Stanovisko MZ ČR k receptům s modrým pruhem


Zpracovávám...