Počasí Dnes °C
Odbor zdravotnictví
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor zdravotnictví > Informace pro laickou veřejnost

Informace pro laickou veřejnost

UPOZORNĚNÍ NA ČINNOST ÚDAJNÉHO PLASTICKÉHO CHIRURGA

Ministerstvo zdravotnictví ČR upozorňuje na svých webových stránkách http://www.mzcr.cz/dokumenty/upozorneni-na-cinnost-mudryassina-ghazi-abou-ghoneima_12854_114_1.html na činnost údajného plastického chirurga Yassina Ghazi Abou Ghoneima. Jmenovaný lékař nemá ve  Slovenské republice licenci v tomto specializačním oboru. Dle dostupných informací využili jeho služeb i občané České republiky.

Pokud jste jmenovaného lékaře navštívili a nebyli jste s jeho péči spokojeni, případně se u Vás vyskytly pooperační komplikace, kontaktujte neprodleně Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, případně slovenské orgány činné v trestním řízení a Bratislavský samosprávny kraj.

Vložila dne 10. 11. 2016 KG

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ SÚKLu PRO VŠECHNY OBČANY

Avízo SÚKL 5. 9. 2016: Upozornění na opatření v souvislosti s možnou závadou v jakosti léků ATRAM, NEUROL, OXAZEPAM, PREDNISON, DOLMINA, HYDROCHLOROTHIAZID, PYRIDOXIN a SIMVACARD

SÚKL informuje o opatřeních v souvislosti s  možnou závadou v jakosti léků  ATRAM, NEUROL, OXAZEPAM LÉČIVA a PREDNISON 20 LÉČIVA, a dále o nutnosti kontroly u balení léčivých přípravků DOLMINA 100 SR, HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA, NEUROL, PYRIDOXIN LÉČIVA a SIMVACARD 10.

Bližší informace naleznete zde.

Vložila dne 16. 9. 2016 KG

Karty pacienta

Odbor zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví ČR připravil dvojjazyčné karty pacienta, které mají napomoci snazší komunikaci mezi českými zdravotníky a zahraničními pacienty. Karty jsou k dispozici v devíti jazykových mutacích a jsou tematicky rozděleny do pěti oblastí. Každá karta obsahuje soubor otázek v českém jazyce, jejich překlad do cizího jazyka a také fonetický přepis výslovnosti v tomto jazyce.

Bližší informace včetně karet jsou dostupné zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/karty-pacienta_11625_3.html

Vložila dne 4. 4. 2016 KG

Rádce pacienta 2016

Ministerstvo zdravotnictví ČR oznamuje, že v těchto dnech (leden 2016) vychází aktualizovaná publikace Rádce pacienta 2016, která obsahuje řadu užitečných informací a rad v oblasti komunikace se zdravotnickými pracovníky, dále doporučení jak si zvolit lékaře či nemocnici, seznamuje s jejich právy dospělé i dětské pacienty a obsahuje rovněž všechny důležité kontakty.

Rádce pacienta je publikace, která má sloužit občanům / pacientům k lepší orientaci ve světě zdravotnictví se zaměřením na poskytování zdravotních služeb.

Rádce je určen všem, kteří se chtějí lépe orientovat ve zdravotnických zařízeních, ve zdravotnické legislativě, v problematice poskytování zdravotních služeb apod. 

Bližší informace a samotnou publikaci naleznete zde.

Vložila dne 18. 1. 2016 KG

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR - hlavního hygienika ČR

k ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Pro účely přijedí dítěte do mateřských škol a dalších zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu (předškolní zařízení) je třeba, aby dítě bylo očkováno v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou, aby bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka.

Stanovisko MZ ČR 

Vložila dne 6. 8. 2015 KG


Zpracovávám...