Odbor zdravotnictví

Formuláře

OPRÁVNĚNÍ K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - FO(pdf)

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - PO (pdf)

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - FO, PO (602 XML Filler)


PROHLÁŠENÍ K ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 

Prohlášení k žádosti - FO (pdf)

Prohlášení k žádosti - PO (pdf)

PROHLÁŠENÍ ODBORNÉHO ZÁSTUPCE

Prohlášení odborného zástupce (pdf)

Další informace k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb naleznete zde.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPRÁVNĚNÍ

Změna MÍSTA POSKYTOVÁNÍ nebo OBORU zdravotní péče (rozšíření, zúžení)

Oznámení změny SÍDLA, NÁZVU POSKYTOVATELE, STATUTÁRNÍHO ORGÁNU nebo ODBORNÉHO ZÁSTUPCE

SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Seznam zdravotnických pracovníků - FO

Seznam zdravotnických pracovníků - PO

PŘERUŠENÍ ČINNOSTI ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Oznámení o přerušení poskytování zdravotních služeb (PDF)

UKONČENÍ ČINNOSTI ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Postup při ukončení činnosti zdravotnického zařízení naleznete zde.

Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb - pro poskytovatele zdravotních služeb

Žádost o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb (PDF)

Žádost o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení (PDF)

LÉKAŘSKÝ POSUDEK

Lékařský posudek k výkonu zdravotnického povolání


VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

VR_navrh_na_vyhlaseni_FO (pdf)

Návrh na vyhlášení výběrového řízení FO - formulář zde

Návrh na vyhlášení výběrového řízení PO - formulář zde

Návrh zdravotní pojišťovny na vyhlášení výběrového řízení - formulář zde

Návrh obce na vyhlášení výběrového řízení - formulář zde

Přihláška do výběrového řízení - formulář zde.

Další informace k výběrovým řízením naleznete zde.


ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE

Žádost o předání zdravotnické dokumentace formulář zde

Další informace ke zdravotnické dokumentaci naleznete zde.


LIKVIDACE NEPOUŽITELNÝCH LÉČIV

formulář žádosti o dotaci 2014 zde

Podrobnější informace včetně metodiky nalezenete zde.

POTVRZENÍ KRAJE O ÚČASTI NA ZAJIŠTĚNÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBĚ

Potvrzení kraje o účasti na LPS v roce 2016 formulář zde

Bližší informace naleznete zde.


Zpracovávám...